Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, statistik och sannolikhet

Skapad 2016-06-14 21:49 i Tegelbruksskolan Falun
PP för Favoritmatematik 5B, andra kapitlet
Grundskola 5 Matematik

Här kommer du att få jobba med det andra kapitlet i Favoritmatematik 5B. Vi kommer att räkna mycket med procent i det här kapitlet. Dessutom ska vi lära oss vad medelvärde, typvärde och median är för något - krångliga ord för något som inte alls är så krångligt!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

* hur bråkform, decimalform och procentform hänger ihop

* göra och läsa av tabeller och diagram

* räkna ut medelvärde, median och typvärde

* om sannolikhet, ja vad är det?!

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Hur ska vi lära oss detta?

Du får arbeta enskilt och i grupp, lyssna på genomgångar, vara med och diskutera samt färdighetsträna i din bok.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

* växla mellan decimalform, bråkform och procentform

* räkna ut vad 25% av 8 och 10% av 100 är

* rita och avläsa ett diagram

* förstå frågan i en textuppgift med procent, använda en strategi för att lösa problemet och kunna bedöma rimligheten i svaret

* veta vad begreppen typvärde, median och medelvärde står för och hur man räknar ut dem

 * förstå innebörden av sannolikhet, chans och risk

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska få visa vad du kan genom att räkna en diagnos.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: