Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden och Forntiden

Skapad 2016-06-14 22:09 i Tegelbruksskolan Falun
Repetition av Istiden till och med Vikingatiden
Grundskola 4 – 6 Historia

För 4500 miljoner år sedan skapades jorden vi lever på. Allt var ett brinnande inferno och det fanns inget liv. Vad hände sedan? Ja, vi vet ju att jordklotet slutade brinna (i alla fall på ytan!) och att växter, djur och människor bredde ut sig över Jorden - men när kom de första människorna hit där vi bor? Och varför?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss mer om den senaste istiden och om hur och varför de första människorna kom till Norden.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss mer om den senaste istiden och vad som gjorde att den kom - och försvann igen efter många tusentals år.

Vi ska lära oss om stenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden och hur människorna levde då. Vi ska också lära oss om hur man kan se spår av istiden och forntiden i vår egen tid. Vi kommer att arbeta med två olika tidslinjer.

Vi kommer att träna på olika sätt att arbeta med en faktatext. Du kommer att få arbeta med stödord, tankekartor, frågor - svar och egna texter.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad som kommer att bedömas:

Följande kommer att bedömas:

- att du lyssnar och deltar aktivt på genomgångar och diskussioner

- att du tittar aktivt på de filmer som visas så du kan återge viktiga fakta

- att du gör en skriftlig redovisning om Vikingatiden som på ett bra sätt visar vad du har lärt dig under arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom att:

- vara aktiv i samtal och diskussioner

- arbeta med de olika tidsperioderna på olika sätt i din So-bok

- göra en skriftlig redovisning om Vikingatiden som på ett bra sätt visar vad du lärt dig 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Matriser

Hi
Istiden och Forntiden

Rubrik 1

På väg
Okay
Bra
Lyssna
Jag har försökt lyssna men tycker att det är svårt att koncentrera mig och att minns det jag hör.
Jag har lyssnat bra för det mesta och kommer ihåg en del av det jag hört. Jag kan oftast koncentrera mig.
Jag har lyssnat bra, varit koncentrerad och kan återberätta det jag hört.
Se på film
Jag har tittat på filmerna men tycker att det är svårt att koncentrera mig och minnas det jag ser.
Jag har tittat på filmerna och varit koncentrerd för det mesta. Jag kan berätta en del av det jag sett.
Jag har tittat koncentrerat på filmerna och kan återberätta vad jag sett.
Redovisning
Jag är inte nöjd med mitt arbete och tycker inte att det visar vad jag lärt mig under arbetsområdet.
Jag gjort ett arbete som jag är ganska nöjd med. Det visar vad jag lärt mig under arbetsområdet.
Jag har gjort ett arbete som jag är väldigt nöjd med. Det visar vad jag lärt mig under arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: