Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vila

Skapad 2016-06-14 22:58 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Pedagogisk planering för vilan på Stigen
Förskola

Alla barn på förskolan behöver återhämta sig någon eller flera gånger om dagen för att må bra. Vi vill erbjuda barnen olika möjligheter till återhämtning så att alla barn har chans att hitta sitt eget sätt att koppla av på och finna lugn och ro när de behöver. 

Innehåll

VAD skall/bör utvecklas?

Barnens förmåga att själva inse vikten av att kroppen behöver återhämta sig, vila samt samla nya krafter för att orka med dagens resterande aktiviteter. 

Skapa en tillåtande kultur kring vilan där barnen själva känner att de vill delta.

VARFÖR? Hänvisa till: Läroplan för förskolan rev 11. Forskare/litteratur.

Läroplan för förskolan:

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande Lpfö sid 10

– erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm. Lpfö sid 11

 

MÅL för verksamheten.

* varje barn på Stigen ska utveckla förståelse för kroppens behov av återhämtning.

* varje barn på Stigen ska vilja delta på vilan.

* varje barn på Stigen ska kunna känna sig trygg under vilan. 

 

HUR kommer vi att göra för att nå målet/målen?

Vi kommer tillsammans med barnen skapa en trygg och inbjudande vila genom att vara uppmärksamma på varje barns behov under vilan. 

Vi kommer att erbjuda barnen alternativ under vilan så som musik, läsa bok, m.m allt efter barnens uttryck och önskningar för att skapa en vila där alla barn har chans att hitta sitt eget sätt att koppla av och finna lugn och ro.

Vi kommer att vara närvarande pedagoger som finns där under hela vilan så att barnen lätt kan fånga vår uppmärksamhet om de vill. 

Vi kommer på ett medvetet sätt prata med barnen om vikten av att vila och återhämta sig och hur det fungerar rent fysiskt. ex. att kroppen efter lunchen tar hand om maten och skickar näringsämnen till kroppen därför behöver kroppen vila från rörelse.

UTVÄRDERING

RESULTAT nådde gruppen/barnen/pedagogerna målet/målen?

ANALYS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: