Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 6 kap 6

Skapad 2016-06-15 09:13 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering i matte om tal baserat på kap 6 i matematikborgen 6A
Grundskola 4 – 6 Matematik

Detta är en planering som inkluderar tal och taluppfattning.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analysförmåga

– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.  

Informationshantering

– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta utifrån matematikboken Matteborgen 6A. Vi kommer även arbeta med tillhörande stenciler.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

 

 Analysförmåga

– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.  

Informationshantering

– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 Begreppsförståelse

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

- utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 

Du ska kunna dessa saker efter kapitlets slut:

 • förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
 • läsa och skriva stora tal
 • multiplicera heltal till exempel 42 * 38
 • multiplicera decimaltal till exempel 4,8 * 5,4
 • dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
 • skriva och förklara vad ett binärt tal är

Dokumentation

Du kommer få berätta för mig och visa genom diagnosen om du har förstått kapitels innehåll.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: