Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2016-06-15 09:37 i Kopperskolan Stenungsund
Eleverna arbetar med grundläggande kunskaper kring kroppens organ och dess funktioner.
Grundskola 4 Biologi

Eleverna arbetar med grundläggande kunskaper kring kroppens organ och dess funktioner.

Innehåll

Syfte (nationella mål)

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll (konkretiserade mål)

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Undervisningen (det här ska vi arbeta med)

Eleverna kommer att arbeta med:

 • läsa och skriva om olika organ och dess funktioner.
 • se filmer och powerpoint om kroppen.
 • praktiska övningar med kroppen i fokus.
 • grupparbete och enskilt arbete kring olika kroppsfunktioner.
 • en egen bok kring människokroppen.

Bedömning (det här ska eleven kunna)

Eleven ska kunna:

 • redogöra för hur kroppen påverkas både psykiskt och fysiskt av sömn, kost, motiion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • redogöra och förstå de viktigaste kroppsfunktionerna, organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: