Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia åk 4

Skapad 2016-06-15 09:59 i Kopperskolan Stenungsund
Materians uppbyggnad
Grundskola 4 Kemi
...

Innehåll

Förmågor

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska
samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

• Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp
och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast
form, flytande form och gasform

• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Kunskapskrav

• Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och
andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva
dessa med viss användning av kemins begrepp

• Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten
och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Bedömning


• Eleven förstår innebörden av kemiska begrepp så som atom, molekyl, kemisk
förening, fast -, flytande- och gasform, lösningar och blandningar, fotosyntes och
förbränning samt kemiska reaktioner.


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: