Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden år 4

Skapad 2016-06-15 10:06 i Kopperskolan Stenungsund
Vikingarna vilka var de? Hur levde de? Vart gick deras resor? Vad trodde de på? Kanske har det funnits vikingar runt vår skola?
Grundskola 4 Svenska Historia Bild Religionskunskap

Vi ska lära oss om vikingatidens människor. Hur de levde och var de bodde. Vilka resor som de gjorde och hur deras skepp såg ut. Vi ska lära oss om deras tro på asagudarna. Vi ska också lära oss om vilka olika källor som finns till den kunskap som vi har idag, till exempel, det som andra folk har skrivit, runskrift och arkeologiska utgrävningar.
Vi tittar också närmare på vår närmiljö, kan vi hitta några spår av vikingatiden här?

Innehåll

Så här jobbar vi

Vi kommer att läsa olika texter, försöka förstå olika begrepp som hänger ihop med vikingatiden (till exempel vad husbonde, ätt och träl betyder), diskutera med varandra, titta på olika filmer, göra jämförelser om vilka likheter och skillnader vi kan se, studera olika bilder samt fundera över hur dessa kan ge oss information om tidsepoken, måla bilder, lyssna på berättelser och skriva med runskrift.

Läsa litteratur som är skriven av personer i vår närmiljö samt att utforska närmiljön.

Mål för vårt arbete

 

Det här ska du kunna efter vårt arbetsområde:

 • Berätta om hur kvinnor, män och barn levde och kunna jämföra med hur vi lever idag. Du ska kunna hitta likheter och skillnader.
 • Berätta om vilka resor som vikingarna gjorde samt varför de gjorde dessa resor.
 • Hur såg deras skepp ut och hur användes de.
 • Berätta något om vad denna tid har lämnat efter sig.
 • Berätta om vilken tro och vilka gudar de trodde på.
 • Berätta om hur kristendomen kom till Sverige.
 • Berätta om vilka historiska källor som berättar om vikingatiden.
 • Du ska också ha prövat på att skriva ett meddelande med runskrift
 • Kunna svara på frågan om det har funnits något vikingaliv i vår närmiljö

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Bedömning

Jag bedömer ditt sätt:
- att föra resonemang och göra jämförelser
- att argumentera dina åsikter och föra en diskussion framåt
- att söka information och använda den
- att förklara betydelsen av olika begrepp 
- att kunna dra slutsatser och sammanfatta den fakta du fått fram

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: