Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2016-06-15 10:14 i Junibackens skola Ludvika
Ett arbete i demokrati
Grundskola 4 Samhällskunskap

Ett arbete kring demokrati, i det lilla och i det stora, i skolan och i Sverige. 

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss vad demokrati är för att förstå hur beslut fattas i ett demokratiskt land som Sverige. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att läsa, enskilt, i grupp och i klass om demokrati. 

Du kommer att få jobba både enskilt och i grupp och även träna din studieteknik. 

Vi kommer att se filmer om demokrati och praktiskt utöva det i klassrummet där vi analyserar vad demokrati egentligen är. 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna beskriva och förklara demokrati.

Du ska kunna ge exempel på och förklara hur det fattas demokratiska beslut i klassen, i skolan och i kommuner och landet. 

Du ska kunna en del om regering och riksdag och hur de arbetar. 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan i grupparbeten. 

Du får visa vad du kan i klassrumsdiskussioner. 

Du får visa vad du kan i aktuella klassråd. 

Du får visa vad du kan på ett skriftligt prov. 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • Sh  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Matriser

Sh
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: