Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolla källan!

Skapad 2016-06-15 10:28 i Kopperskolan Stenungsund
En planering som handlar om information, hur man söker information och hur man kritiskt granskar information.
Grundskola 4 Svenska

"Elefanten är ett däggdjur inom gruppen snabeldjur. Elefanten lever mestadels i Sverige men finns också i andra länder som Tanzania i Afrika. Elefanten väger ca 12 ton och kan bli upp till 4 cm i mankhöjd". Stämmer all fakta om elefanten i texten? Nja, kanske inte. Det har smugit sig in några fel. Vi ska arbeta med olika slags information på olika sätt. Information är kunskap eller budskap. Information finns i tal, skrift, symboler och bilder. All information som du hittar kanske inte är äkta och sann. Du ska få lära dig att granska information kritiskt.

Innehåll

Nationellt mål - SyfteKopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Konkretiserade mål - centralt innehåll

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisning - så här ska vi arbeta

 Vi kommer att arbeta med:

källkritik

reklam

nyheter

bildmanipulation

bilder av killar/tjejer i media

självpublicering

Vi tar del av filmer.

Vi diskuterar.

Vi arbetar enskilt, i par och i större grupp.

Vi använder tidningar och internet för att se på olika källor.

 Vi tittar på hur olika texter i media är skrivna på olika sätt.

 

 

 Bedömning

Vi bedömer:

 hur du  kan använda olika källor med ett källkritiskt förhållningssätt.

hur du ser skillnad på olika texter i media - insändare, ledare,

nyhetsartikel, reklam

 

hur du aktivt deltar i arbete kring/diskussioner om stereotypa könsroller i media, hur reklam påverkar oss, bildmanipulation, självpublicering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: