Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-06-15 10:30 i Junibackens skola Ludvika
Forntiden
Grundskola 4 Historia

Vi repetera om forntiden och vad arkeologiska fynd är och vad de har för betydelse för oss idag. 

Vi kommer samtidigt att träna studieteknik. Hur kan man studera och på vilket sätt lär du dig bäst?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om forntiden och vad som utmärker de olika epokerna, stenålder, bronsålder och järnålder. Vi ska vet hur vi kan veta så mycket om historia idag som utspelade sig för så länge sedan, innan skriftspråket tom. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss detta genom att använda olika studietekniker. Vi provar på några olika här i skolan prövar oss fram till vilken teknik som passar oss bäst. Vad funkar bäst för dig? 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna de utmärkande dragen för stenålder, bronsålder, och järnålder. 

Du ska kunna en del om övergången från asatro till kristendom.

Du ska förstå vad arkeologiska fynd har för betydelse för att vi ska förstå historian. 

Hur du får visa vad du kan:

Genom ett skriftligt prov. 

Genom grupparbeten där ni muntligt presenterar era arbeten för varandra och ställer frågor. 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Matriser

Hi
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: