Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt

Skapad 2016-06-15 10:34 i Sternöskolan Karlshamn
Vi kommer att prata om året och hur det är uppdelat i månader, veckor och dagar. Vi kommer även att observera vad som händer i naturen under de olika årstiderna.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3)

Hur är året uppdelat? Vad är typiskt för de olika årstiderna? När kan du plocka frukt och bär? Hur klarar sig djuren på vintern? När firar vi midsommar? Dessa frågor kommer du få svar på i detta arbete!

Innehåll

Syfte

utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

 

Centralt innehåll och kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Du ska få lära dig

Du ska få lära dig  ... 

 • hur året är uppbyggt i årstider, månader, veckor och dagar.
 • trädets delar och några vanligt förekommande trädsorter
 • Skillanden mellan lövträd och barrträd
 • vad som är typiskt för varje årstid
 • om olika högtider.
 • hur djuren anpassar sig till de olika årstiderna.
 • om hur naturen förändras under ett år.
 • om några vårblommor och blommans delar.

Undervisning

Du ska få lära genom att...

 • följa ett träds förändring under året.
 • vara ute i naturen och dokumentera vad som händer under året
 • rita och skriva 
 • se på film
 • lyssna 

Det här kommer jag bedömma

 • att du vet att året är uppbyggt i årstider, månader, veckor och dagar.
 • att du kan berätta om något som är typiskt för varje årstid
 • att du känner till trädets delar och några vanligt förekommande trädsorter
 • att du känner till några av våra olika högtider.
 • att du kan förklara hur några djur anpassar sig till de olika årstiderna.
 • att du kan berättar hur naturen förändras under ett år.
 • att du kan berätta om några vårblommor
 • att du kan redogöra för blommans delar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: