Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskraven i religion för år 6

Skapad 2016-06-15 12:20 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Här nedan ser du kunskapskraven för år 6 i religion. Dessa krav står i skolverkets kursplan för religion. Jag har gjort ett försök att skriva med lite enklare ord.
Grundskola 6 Religionskunskap

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 2020-2021 Årskurs 6

Religion

Kunskapskrav och bedömning

Bedömningen sker löpande under läsåret. Vi bedömer vid de tillfällen vi arbetat med kunskapskravet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kunskapskraven i religion år 6

Kunskapskraven i religion. Läs noga så ser du orden som skiljer de olika nivåerna åt. Tyvärr kan man inte "feta" text eller stryka under den här på unikum, annars hade vi markerat värdeorden på något vis.

På väg mot E
E
C
A
Heliga platser, rum, ritualer och regler
 • Re  4-6
Du har baskunskaper om några heliga platser, rum, ritualer och regler som hör till världsreligionerna. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser, rum, ritualer och regler som hör till världsreligionerna. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser, rum, ritualer och regler som hör till världsreligionerna. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Tankar, skrifter, uttryck och handlingar
 • Re  4-6
Du beskriver på ett enkelt sätt hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Hur livsfrågor skildras och vad tro kan betyda för olika människor
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan resonera på ett enkelt sätt om vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan resonera på ett välutvecklat sätt om vad tro kan betyda för olika människor.
Rätt och fel - moral/etik
 • Re  4-6
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om vad som är rätt och fel i vardagen och om vad det kan innebära att göra gott.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om vad som är rätt och fel i vardagen och om vad det kan innebära att göra gott.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om vad som är rätt och fel i vardagen och om vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
 • Re  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda etiska begrepp.
Du kan på ett bra sätt använda etiska begrepp.
Du kan på ett mycket bra sätt använda etiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: