Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor - från muntliga berättelser till tryckta böcker

Skapad 2016-06-15 13:06 i Simrislundsskolan Simrishamn
Temaarbete om sagor där vi läser, analyserar och dramatiserar sagor. Eleverna skriver också egna sagor.
Grundskola 4 – 6 Bild Engelska Svenska Svenska som andraspråk

Under veckorna framöver så kommer vi att läsa några kända sagor och diskutera hur de är uppbyggda. Du kommer också att få skriva en egen saga och arbeta med skrivprocessen. I grupp kommer du också att få dramatisera en en saga. Som avslutning så kommer vi att se en saga som tolkats till film.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om sagor från olika tider och skilda delar av världen.

 

I temat sagor ges eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll i undervisningen

I undervisningen kommer du ges möjlighet att utveckla dina förmågor att

 • läsa sagor
 • diskutera och analysera folksagor och konstsagor och hur de är uppbyggda
 • dramatisera sagor
 • skriva en egen saga
 • arbeta med skrivprocessen
 • läsa och förstå engelsk text

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Bedömning

Inom arbetsområdet bedöms dina kunskaper utifrån

 • diskussioner i klassrummet.
 • din förmåga att skriva en saga med en röd tråd.
 • hur du agerar vid dramatiseringen.
 • hur du kan läsa och förstå en saga på engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: