Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: Människokroppen åk 2 ht-16

Skapad 2016-06-15 16:00 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Vill du lära dig mer om din kropp? Är du nyfiken på hur människans sinnen fungerar? I arbetsområdet människokroppen kommer vi att lära oss mer om kroppsdelars namn, göra experiment med våra sinnen och lära oss hur vi skall ta hand om vår kropp på bästa sätt.

Innehåll

Syfte (Lgr11) som arbetsområdet relaterar till

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om människokroppen; våra kroppsdelar, våra sinnen, samt faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleverna skall utveckla förmågan att ställa hypoteser, genomföra undersökningar och experiment och dokumentera sina observationer med text och bild.

Lärandemål

I det här arbetsområdet skall du lära dig:

* benämna och känna till en del av våra kroppsdelar samt dess funktioner.
* benämna våra fem sinnen och dess funktioner.
* redogöra för vikten av mat, sömn, motion samt andra saker som får människan att må bra.
* redogöra om saker som kan få din kropp att må dåligt.
* dra slutsatser utifrån faktakunskaper och egna undersökningar.

 

 

 

 

Undervisning

Du kommer att få

* läsa om kroppen enskilt och i grupp.

* titta på faktafilmer om kroppen

* delta i gemensamma samlingar där vi berättar och för resonemang om kroppen.

* skriva faktatexter om sådant som du tycker är viktigt om kroppen.

* rita bilder, ställa hypoteser och gör undersökningar.

* göra experiment och dokumentera dina observationer med bild och text i arbete med kroppens fem sinne.

Bedömning

Det kommer att bedömas hur du på lektioner, i samtal och text/bild visar att du har utvecklat förmågan att dra slutsatser utifrån faktakunskaper, diskussioner, samtal och undersökningar. 

Det kommer att bedömas att du har utvecklat din kunskap om människokroppen så att du kan:

* benämna och berätta om en del av våra kroppsdelar samt dess funktioner.
* benämna och berätta om våra fem sinnen och dess funktioner.
* berätta om faktorer som påverkar din hälsa positivt och varför det är bra för kroppen.
* berätta om faktorer som påverkar din hälsa negativt och varför det är dåligt för kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: