Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egna Grej of the day

Skapad 2016-06-15 17:23 i Oxledsskolan Partille
Eleverna skapar egna Grej of the day.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska

Vi har under en längre tid haft Grej of the day och samtidigt använt det som en del av olika arbetsområden. Nu ska du ensam eller tillsammans med en till två kamrater välja ett eget arbetsområde och skapa din/er egen Grej of the day som du/ni sedan ska få presentera för en annan klass på skolan. 

Innehåll

Syfte

Syftet med temat är att du ska få lära dig att skapa presentationer, tala inför grupp, kombinera bild och ord för att förstärka ditt budskap samt lära dig mer om hur du kan söka information och vikten av källkritik samt källhänvisningar. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Hur?

Du kommer att få arbeta enskilt eller i grupp: du väljer själv om du vill skapa en egen presentation eller om du vill arbeta tillsammans med en till två kamrater.

I helklass presenterar läraren en Grej of the day (GOTD) som visar vad GOTD är och hur en GOTD kan vara uppbyggd. 

Du/Ni väljer ett ämne som intresserar dig/er. 

Tillsammans tittar vi på några gamla GOTD för att påminna oss om hur de kan se ut och på vilket sätt man kan få presentationen att kännas intressant och tydlig att titta på.

Tillsammans går vi igenom hur en muntlig framställning kan göras med hjälp av en powerpoint, t.ex. att all text inte står med utan att man har stödord på presentationen och sen kan mer om ämnet som man berättar utantill.

Tillsammans går vi igenom vilka sidor som kan vara lämpliga att använda som sökmotorer (och varför just de är lämpliga till skillnad från andra), att man kontrollerar den fakta man har hittat genom att söka information från flera olika källor, hur källhänvisningar går till och vikten av att man talar om vart materialet kommer ifrån. 

När presentationerna är klar så kommer du/ni få möjlighet att presentera den för en annan klass på skolan.

Som avslutning av området egna GOTD kommer du ensam/tillsammans med de du har arbetat med få skriva en sammanfattning i din egen GOTD-bok. Den sammanfattning du/ni har skrivit kommer att skrivas ut via dator för att sättas upp i klassrummet vid vår GOTD-karta. Därefter får du utvärdera din egen insats genom en enkät.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  C 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  C 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Bedömningen sker löpande under arbetets gång och jag kommer bedöma:

* att du deltar aktivt på lektionerna

* att du tar ansvar för ditt/ert arbete

 

Utifrån kunskapskraven kommer jag bedöma:

* att du skriver läsligt för hand

* att du kan skriva på dator

* att du kan söka efter relevant information ur någon källa

* att din text i presentation/GOTD-bok innehåller ämnesspecifika ord

* att du kan kombinera text och bild

* att du i din presentation beskriver ditt valda område på ett sådant sätt att innehållet tydligt framgår

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: