Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi åk 6

Skapad 2016-06-15 19:46 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering som innehåller Astronomi. Kemi, Fysikbok Puls
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik

En planering som handlar om Astronomi. Du ska lära dig solen och månens betydelse. Du ska också förstå hur tid fungerar.

Innehåll

Syfte och förmågor

Kommunikativ förmåga

- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Begreppsförståelse

- utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen, människan och omvärlden.

Metakognitiv förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta med detta avsnitt i form av temaarbete. Du kommer få en checklista att utgå ifrån. Denna checklista ska du arbeta dig igenom avslutningsvis ska du presentera ditt resultat efter en given ram för mig.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

Kommunikativ förmåga

- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Begreppsförståelse

- utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen, människan och omvärlden.

Metakognitiv förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 

Du ska kunna:

 • Förstå vad ordet motbevis betyder.
 • Förstå hur solen påverkar vad klockan är
 • förklara månens olika faser

Dokumentation

Du kommer få arbeta självständigt med detta avsnitt. Du kommer avslutningsvis få redovisa dina kunskaper efter en given ram som kommer finnas på din checklista.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: