Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och Miljö åk 6

Skapad 2016-06-15 19:57 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering som innehåller engergi och miljö. Kemi, Fysikbok Puls
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik

En planering som handlar om energi och miljö. Hur vi kan hjälpa till för att göra det till en bättre värld. Miljötänk.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

- utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva, naturen och omvärlden.

Kommunikativ förmåga

- Eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor

Kommunikativa förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Begreppsförståelse

- utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen, människan och omvärlden.

Metakognitiv förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta med detta avsnitt i form av temaarbete. Du kommer få en checklista att utgå ifrån. Denna checklista ska du arbeta dig igenom avslutningsvis ska du presentera ditt resultat efter en given ram för mig.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

Analysförmåga

- utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva, naturen och omvärlden.

Kommunikativ förmåga

- Eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor

Kommunikativa förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Begreppsförståelse

- utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen, människan och omvärlden.

Metakognitiv förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 

Du ska kunna:

 • förklara skillnad mellan olika slags energier
 • Använda dig av ordet omvandlar
 • Ge förslag på hur man kan spara energi
 • Förklara vad rost och röta betyder

Dokumentation

Du kommer få arbeta självständigt med detta avsnitt. Du kommer avslutningsvis få redovisa dina kunskaper efter en given ram som kommer finnas på din checklista.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: