Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet åk 6

Skapad 2016-06-15 20:10 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering som innehåller elektricitet. Kemi, Fysikbok Puls
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik

En planering som handlar om elektricitet. Vad leder elektricitet? Hur arbetar man säkert med elektricitet?

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

- utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen, människan och omvärlden.

Kommunikativ förmåga

- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Informations förmåga

- eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor

Begreppsförståelse

- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Metakognitiv förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta praktiskt med detta arbetsområde. Du kommer att få bygga egen elektrisk krets. Du kommer också få redovisa skriftligt om hur man ska tänka för att ha säker el.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga

- utvecklar förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen, människan och omvärlden.

Kommunikativ förmåga

- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Informations förmåga

- eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor

Begreppsförståelse

- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Metakognitiv förmåga

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 

Du ska kunna:

 • Skilja på material som leder ström eller inte
 • Vad man ska tänka på för att hantera säker el.
 • Förklara följande ord, glapp, glödtråd, strömmen är bruten, parallellkopplade, sluten krets, effektiva, seriekopplar,

Dokumentation

Du kommer få arbeta självständigt med detta avsnitt. Du kommer avslutningsvis få redovisa dina kunskaper efter en given ram som kommer finnas på din checklista.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: