Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemma i världen åk 6

Skapad 2016-06-15 21:11 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering som handlar om avsnittet Hemma i världen ur samhällsboken Puls.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

En planering som handlar om hemma i världen. Hur är Sverige i förhållande till övriga världen?

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga  

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunska­per om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstruk­turer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Metakognitiv förmåga

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Begreppsförståelse

Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Arbetssätt och metod

 

Vi kommer arbeta med text, se film och arbeta i ett häfte med detta område. Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom diskussioner.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga  

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att du utvecklar kunska­per om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstruk­turer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Metakognitiv förmåga

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att du tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Begreppsförståelse

Du ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 

Du ska kunna:

 • Skillnad på människofördelning runt jordens alla länder
 • Förstå skillnad på orden monarki och republik
 • Förstå och kunna ge ett exempel på en minoritetsland
 • Vad rör oss just nu från hela världen?
 • Ge ett exempel på ett samarbete i världen

Dokumentation

Du kommer genom diskussionsfrågor få möjlighet att visa dina kunskaper inom detta område. Du kommer också få några ord som du ska skriftligt förklara.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: