Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap HT - 16

Skapad 2016-06-16 09:30 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Ett område om kartans uppbyggnad och vad vi kan utläsa av kartan. Du kommer bl a att få läsa om gradnät, skala och tematiska kartor.
Grundskola 7 Geografi

Ni skall arbeta med kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Ni kommer även att arbeta med topografiska och olika tematiska kartor samt GIS. Ni kommer också lära er centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Ni kommer också att få arbeta med namngeografi.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll under detta arbetsmoment

Ni skall arbeta med kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Ni kommer även att arbeta med topografiska och olika tematiska kartor samt GIS. Ni kommer att få använda geografiska arbetsmetoder och få lära er centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Konkretiserade mål för eleven

Kunna hitta en plats med hjälp av register och karta. Kunna mäta avstånd med hjälp av skala, samt ta ut väderstreck. Ta ut fakta om städer, länder områden med hjälp av karta. Kunna se skillnad på olika kartor , samt kunna tolka dem. Kunna använda kartan som ett redskap när du undersöker omvärlden. Känna till gradnätet och dess funktion. Kunna använda digitala verktyg och läsa tabeller. Ha kunskaper om namngeografi.

Arbetsgång för att nå målen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar av kartan, kartboken och dess uppbyggnad. Ni kommer att få arbeta med enskilda-och gruppuppgifter som ni ska lösa med hjälp av kartor, kartbok, digitala verktyg och tabeller. Med hjälp av era kunskaper ska ni sedan analysera och dra slutsatser från den fakta ni får fram. Ni kommer att genomföra en undersökning och dra slutsatser utifrån era resultat samt ge förslag och motivera på hur studien kan förbättras.
Ni kommer också att arbeta med namngeografi.

Bedömning

Ni skall genomföra arbetsuppgifterna, både individuella och i grupp. Ni skall skriva och rita ett vykort där ni beskriver en plats på jorden med hjälp av geografiska verktyg och begrepp. Ni kommer att få göra två skriftliga test, ett på namngeografi och ett på kartkunskap, dvs hur man använder och tolkar kartor.

Matriser

Ge
Geografi metoder, begrepp och arbetssätt

Rubrik 1

Du behöver fortsätta träna för att nå de grundläggande kunskaperna
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda geografiska begrepp
Använder väl kända begrepp, modeller teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang
Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang
Använder ord, begrepp, modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Använda kartor mm
undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor, metoder, tekniker.
Behöver stöd för att genomföra undersökningar med ex kartor och andra geografiska källor samt för att reflektera kring resultatet utifrån givna planeringar.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt Reflekterar kring resultatet på ett enkelt och konkret sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt och omprövar vid behov. Reflekterar kring resultatet, förklarar och kopplar resultat till frågeställningen. Jämför ev. alternativa resultat.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt Väljer lämpligt tillvägångssätt. Provar och omprövar i processen vid behov. Reflekterar kring resultatet, samt förklarar tydligt resultatet med stöd av frågeställningen.
Fältstudier
använda kartor och andra verktyg vid fältstudier
Du behöver stöd för att använda kartor och andra verktyg vid fältstudier
Vid fältstudier använder du kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt
Vid fältstudier använder du kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder du kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Namngeografi
Du har en del kunskaper
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: