Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion med fokus på judendomen

Skapad 2016-06-16 10:02 i Hedens skola Öckerö
Vi kommer arbeta med religio och då framförallt med religionen judendom. Vi kommer även att göra jämförelser med kristendom.
Grundskola 5 Religionskunskap

Vad är en synagoga? Hur läser man på hebreiska? Du kanske har hört talas om förintelsen?  Nu kommer du att få lära dig om judendom. Men vi kommer även repetera och göra jämförelser med kristendomen.

Innehåll

Om religionsundervisningen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. I det här arbetet fokuserar vi på Hinduism och Buddhism men repeterar även Kristendom, Judendom och Islam. Vi kommer också att läsa om naturreligioner. 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

 • Ha gemensamma genomgångar
 • Ha gemensam och individuell faktaläsning
 • Titta på filmer och diskutera dem
 • Diskutera religioner, t.ex. likheter och skillnader, levnadsregler, åsikter och tankar om dem
 • Arbetar självständigt med att besvara frågor om religionerna
 • Kartlägga/Jämföra religionerna i tabellform
 • Göra ett studiebesök i synagogan i Göteborg

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: