Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i åk3

Skapad 2016-06-16 10:51 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Musik
Musik

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att lära dig att sjunga några kända barnvisor och vanliga psalmer samt nationalsången. Vi kommer att samtala om likheter/skillnader i olika musikgenre.

Du kommer att få lära dig om olika instrument och hur de kan grupperas.  Du får rita/måla ett instrument ur varje grupp. Vi kommer gå till musikrummet och prova instrument. Vi kommer att lyssna på de olika instrumenten och jämföra de olika instrumenten.

Undervisningen kommer att innehålla praktiska moment, så som att sjunga och prova olika instrument. Den kommer också att innehålla teoretiska moment, t.ex. diskussioner, filmvisning, rita/måla.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Konkretiserade mål;

Du deltar i gemensam sång, och kan sjunga kända barnvisor samt några kända psalmer.

Du kan ge exempel på på skillnader mellan visor, psalmer och popmusik.

Du ska känna igen några olika instrument och kunna sortera dem i grupper.

Bedömning

Bedömning sker i form av frågor, bildbeskrivningar mm i ett enkelt test mot de konkretiserade målen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
År3 HT16VT17 Musik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Sång
Du deltar i några sånger med stöd av resten av klassen
Du är deltar i flera sånger och sjunger med säker som stöd för dina klasskamrater
Ny aspekt
Ny aspekt
Musikinstrument
Du känner igen och namnger några musikinstrument efter ljud och bild.
Du känner igen och namnger flera musikinstrument efter ljud och bild och kan grupper dem.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: