Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, årskurs fyra, de fyra räknesätten.

Skapad 2016-06-16 11:53 i Nåntunaskolan Uppsala
Vi arbetar med de fyra räknesätten under hela årskurs fyra
Grundskola 4 Matematik

Vi kommer att jobba med de fyra räknesätten fokuserat i början av höstterminen och sedan kontinuerligt under hela fyran. 

Innehåll

De fyra räknesätten

När du arbetat med det här området ska du:

 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • veta hur likhetstecknet används
 • kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000
 • kan multiplikationstabellen
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 x 60, 5 x 600
 • kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536
 • kunna använda kort division, till exempel 84/4, 396/3
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Ord och begrepp

När du arbetat med det här området ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

 • addition - addera
 • summa
 • likhetstecken
 • subtraktion - subtrahera
 • skillnad
 • fler - färre
 • multiplikation - multiplicera
 • produkt
 • division - dividera
 • kvot
 • dela lika
 • kort division

Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav utifrån Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med:

- Par- och klassdiskussioner

- Olika problemlösningsuppgifter, både enskilt och i grupp

- Whiteboardsuppgifter

- Matematikboken

Bedömning

Bedömningen är uppdelad i två olika delar. Jag bedömer ditt arbete löpande under lektionstid samt när du gör diagnoser inom området.

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

De fyra räknesätten

När du arbetat med det här området ska du:
Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
- förstå hur räknesätten hör ihop
- veta hur likhetstecknet används
- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000
- kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal
- kunna multiplicera exempelvis 3 x 47, 2 x 536
- kunna använda kort division, exempelvis 84/4
- kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: