Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 3

Skapad 2016-06-16 12:53 i Södra skolan Falun
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Mål och riktlinjer: Syftet med undervisningen är att eleven skall utveckla färdigheter i att formulera sig i tal och skrift. Hitta strategier för att läsa och analysera olika typer av texter och litteratur. Språkets struktur, böjningsformer, meningsbyggnad samt stavningsregler. Språkbruket så som skillnad mellan tal och skrift, hur ord och yttrande kan uppfattas olika beroende på tonfall och nyans. Muntliga presentationer och berättelser för olika mottagare. Samt att söka information och förstå och arbeta efter instruktioner.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • SvA  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk åk 3

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Tala, kommunicera, samtala
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Kan med få ord och med stöd återberätta egna upplevelser. Har ett begränsat ordförråd. Kan föra ett enkelt samtal inom kända område.
Kan med ett enkelt språk återberätta egna upplevelser. Har ett grundläggande ordförråd. Kan föra ett enkelt samtal.
Kan berätta om egna upplevelser och kan tillgodogöra sig andras berättelser. Har ett mer nyanserat ordförråd. Kan uttrycka sig i grupp i olika sammanhang.
Kan till viss del anpassa sitt språk beroende på sammanhang. Visar engagemang muntligt och bidrar till att föra diskussioner i större grupp framåt.
Läsa
 • SvA
Kan med stöd läsa elevnära texter och känner till olika lässtrategier. Kan med stöd återge delar av innehållet i en läst text.
Kan läsa elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier. Kan genom att återge delar av innehållet på ett enkelt sätt visa grundläggande läsförståelse.
Kan läsa elevnära texter med gott flyt genom att använda olika lässtrategier. Kan genom att återge delar av innehållet visa god läsförståelse.
Kan läsa elevnära texter med mycket gott flyt och använder olika lässtrategier. Kan genom att återge delar av innehållet visa mycket god läsförståelse.
Skriva
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Skriver ord och enkla meningar. Har kännedom om de vanligaste skiljetecknen. Kan skriva på dator.
Kan skriva en text med en tydlig handling. Känner till och använder de vanligaste skiljetecknen och kan stava vanliga åldersanpassade ord. Skriver med läslig handstil. Kan skriva på dator.
Kan skriva en berättande text med tydlig handling. Känner till och använder olika skiljetecken och kan stava vanligt förekommande åldersanpassade ord. Skriver med läslig handstil. Kan skriva på dator.
Kan skriva en längre berättande text med en röd tråd. Använder olika skiljetecken korrekt och stavar svårare ord korrekt. Skriver med läslig handstil. Kan skriva på dator.
Informationssökning och källkritik
Kan med stöd söka information ur anvisad källa.
Kan söka information ur anvisad källa samt återge delar av denna.
Kan söka information ur anvisade källor samt återge delar av informationen i enkla former av faktatext.
Kan på egen hand söka information ur olika källor samt återge delar av informationen i enkla former av faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: