Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och ögat

Skapad 2016-06-16 12:55 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi lär oss om ljus!

Innehåll

Syfte

Vi arbetar med och lär oss hur ljus uppstår, breder ut sig och uppfattas av ögat. Du ska få möjlighet att utveckla förståelse för hur ljus uppstår genom ljuskälla, energi, ljushastighet, spridning och ögats uppfattning. Du ska ges möjlighet till att göra undersökningar/experiment och utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera i samband med det. 

Mål

 • Att förstå varför vi ser saker
 • Att veta vad som menas med en ljuskälla
 • Veta hur skuggor uppstår och hur ljus kan studsa och ändra riktning
 • Du ska lära dig om ögats delar samt med hjälp av begreppen lins, hornhinna och glaskropp veta ögats uppfattning av ljus
 • Veta hur djurens syn fungerar
 • Att kunna om synligt ljus och om det ljus vi inte ser

 

Undervisningens innehåll:

Vi lär oss om ljus genom att läsa, se på film samt göra enkla undersökningar/experiment.

Vi kommer att:

 • förklara begrepp, analysera och diskutera
 • arbeta praktiskt med att använda ficklampor och annat material
 • dokumentera laborationer genom att skriva och rita
 • läsa och skriva egna texter
 • se på film som hjälper till att förklara innebörden av ljus

Centrala begrepp:

ljuskällor, ljusstyrka, reflekteras, infallsvinkel, skuggor, reflex, spektrum, linser, bryts, brännpunkt, hornhinna, iris, lins, glaskropp

Bedömning:

 Bedömningen sker kontinuerligt vid diskussioner, skriftliga arbetsuppgifter, laborationsarbete och ett avslutande skriftligt förhör.

Vid laborationerna kommer följande att bedömas:

 • att du kan utföra enkla laborationer på ett säkert sätt
 • samarbete med dina kamrater
 • att du kan sammanställa din laboration i en enkel rapport

Utvärdering:

Efter avslutat arbetsområde, utvärderar vi tillsammans i helklass. 

Uppgifter

 • Faktatext om ljus.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: