Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3A

Skapad 2016-06-16 13:17 i Linghedsskolan Falun
Grundskola 3 Matematik

Det finns inga genvägar; vill du behärska en metod väl måste du våga prova, göra fel och orka vara i det som är lite jobbigt, ur det kommer det kunskap.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Arbetssätt

Under hösten kommer du att få träna på att välja lämpliga metoder och räknesätt i alla fyra räknesätten.

Formulera och lösa problem både enskilt, par eller i grupp.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Träna på att samtala, argumentera och redogöra för dina matematiska slutsatser.

 

 

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna i form av diskussioner och skriftliga arbetsuppgifter enskilt, par eller i grupp. Varje område kommer att avslutas med ett summativt prov. Sedan avslutas området med att eleven fyller i matrisen som finns under fliken kunskaper. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: