Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 VT2016

Skapad 2016-06-16 14:58 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Vi har arbetat med boken Magic! Boken är för årskurs 4 och utöver den har vi komplimenterat med grammatik- och skrivövningar samt titta på film
Grundskola 4 Engelska

Vi har arbetat mycket med boken Magic 4. Den handlar om fyra ungdomar från fyra delar av världen. Vi tränar på att läsa på engelska och lär oss hur vissa ljud uttalas, Vi lyssnar på ljudfiler, vi översätter och pratar om texten och skriver olika meningar. Vi lär oss fler ord genom att träna in glosor och sätta orden i ett sammanhang.

Vi har även jobbat med olika veckoteman under terminen.
Inom grammatik har vi jobbat med am,is, are.  prepositioner, Have, has, had, frågeord osv.

Vi har räknat samt lärt oss delar av klockan

Vi har skrivit olika typer av texter där vi har förankrat de nya orden samt grammatiken vi lärt oss i form av faktatexter, sagotexter och brev

Vi har jobbat med olika stenciler som är relevanta inom temat vi jobbat med.

Vi har redovisat muntligt eller genom att spelat in en film som sedan visades upp för klassen.

Vi har tittat på film och diskuterat dess innehåll

Vi har samtalat med varandra och har spelat olika spel på engelska.

 

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. från tavlan, i Magic och från stenciler.
...kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.
...kunna skriva enkla meningar.
...kunna prata och  berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska 

...behärskar grundläggande engelsk grammatik   

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

ÅK 4

I år 4 vi kommer vi att arbeta med boken Magic 4. Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

Vi kommer även att gå igenom grundläggande grammatik för år 4 samt jobba med olika teman.

Undervisningens innehåll

Se nedan:

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Detta kommer bedömas

Under vårterminen kommer bedömningen att koncentreras kring din förmåga att:
- prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen.
- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse.)
- förstå innehållet i en text
- kunna skriva meningar
- kunna samtala ( ställa frågor och svara på enkla frågor).

Bedömningen sker löpande på lektionerna samt med läxförhör varje vecka.

Matriser

En
Engelska åk 4 Matris

E
C
A
Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Läsförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Tala
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och situationen.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: