Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen Björngruppen vt.2016

Skapad 2016-06-16 16:40 i Gonäs förskola Ludvika
I skogen arbetar vi vidare med tema. Nu med fokus på djur, hur de ser ut, och hur de lever. Vi jämför likheter och olikheter mellan djur och människor.
Förskola

Som en fortsättning på vårt tema om människokroppen, arbetar vi i skogen vidare med hur några av våra vanligaste djur ser ut, och hur de lever. Vi jämför människa och djur. Vad är lika / olika?

Innehåll

Barnen visade stort intresse för temat om kroppen, nu vill vi arbeta vidare med detta med fokus på djur.

Alla barn i Björngruppen har inför starten fått berätta om vad de är intresserade av att göra i skogen. Vad vill de lära sig mer om, vilka djur ska vi titta på / prata om.  Lekar och aktiviteter. Förslag som barnen kom med var ; Lära sig om djur som igelkott, björn, lodjur, rådjur, älg, räv, fladdermöss, fåglar mm. De vill också leka lekar som "byt träd",  jagalekar / kullekar, klättra, leta spår och annat.

MÅL

Mål för aktiviteten är :

 • Naturupplevelse
 • Lära oss om djur och natur
 • Motorisk övning
 • Språklig övning
 • Matematik i praktik (former, antal mm.)
 • Samspel / samarbete

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

METOD

 

Jag ( Britt-Marie ) går till skogen med Björngruppen varje onsdag fm. under våren. 

Vid varje tillfälle ges möjlighet till lek, rim / ramsor, samling med visst deltema utifrån barnens intresse, fruktstund. Vi gör också någon gemensam aktivitet eller styrd lek, tex. rörelselekar eller sånger.

Barnen ges möjlighet till inflytande både före (vid planeringen), under (anpassar aktiviteten till viss del efter dagens intresse och möjligheter), och efter ( vad tyckte barnen om, vad vill de igen osv.)  

Barnen utmanas och inspireras ytterligare, dels genom att vi läser böcker, tittar på bilder, gör någon skapande aktivitet på förskolan.

DOKUMENTATION

 

Jag dokumenterar med bilder, skriver planering, lärloggar och för in detta i Unikum.

Innehållet visar lärande, utveckling, upplevelser, utforskande, både i fri lek och styrda aktiviteter.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

 

Jag utvärderar/ reflekterar för mig själv efter och inför varje gång. Dels görs detta i arbetslaget vid ALT, APT, och utvärderingsdagar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: