Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa genom Sverige.

Skapad 2016-06-16 21:51 i Piratenskolan Simrishamn
En resa genom Sverige tillsammans med Pojken och Tigern (av Lars Westman). Vi lyssnar, läser och lär oss om Sveriges landskap.
Grundskola 4 Geografi

Vi jobbar med Sverige och dess landskap.

Innehåll

Beskrivning

Nu ska vi ge oss ut på en "resa" genom Sveriges vackra land tillsammans med Pojken och Tigern, skriven av Lars Westman. Vi börjar i Simrishamn, Skåne och reser norrut genom vårt avlånga land. Vi lär oss om vårt land och våra landskap.

Centralt ämnesinnehåll

Centralt innehåll - kursplanerna

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:
* lyssna när läraren läser ur "Pojken och Tigern"
* läsa om de olika landskapen
* leta i kartböcker
* göra egna kartor
* skriva faktatexter
* se på filmer om Sverige
* leta fakta i böcker och på internet.
* samtala om skillnader och likheter i Sverige och Norden
* redovisa fakta skriftligt och muntligt
* träna på landskapens namn och placering på i-pad och dator

Detta ska bedömas

Du ska kunna:
* berätta varför folk i Sverige bor där de gör.
* använda geografiska begrepp som t.ex. öster, söder..
* använda kartor för att hitta information.
* berätta om de olika landskapen i Sverige och veta var de ligger.
* resonera om likheter och skillnader mellan landskapen.
* redovisa dina kunskaper för klassen/läraren.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: