Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om kroppen

Skapad 2016-06-17 09:04 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Biologi Samhällskunskap Hem- och konsumentkunskap Svenska som andraspråk Bild Svenska Moderna språk - elevens val Engelska
Boken om kroppen - ämnesöverskridande arbete

Innehåll

Mål

Du ska lära dig om kroppens delar och hur de fungerar.

Du ska lära dig om ungdomars identiteter och vilka faktorer som påverkar din identitet.

Du ska skapa konstverk utifrån temat kroppen.

Dokumentation och redovisning

Du ska kontinuerligt dokumentera ditt arbete med text och bild och sedan binda ihop alla delarna till en bok.

Innehåll

 

Biologi:
Cellen, matsmältning, andningen, blodomloppet, immunförsvaret, skelettet, musklerna, huden, nervsystemet, hjärnan, sinnena, hormoner, vad är hälsa, pubertet, könsorgan, samliv, säker sex, graviditet

Fördjupning (du väljer ett område): träning mat och sömn, bakterier och virus, hälsoproblem hos unga, sjukdomar hos vuxna, sjukvård och alternativ medicin, droger och beroende.

6 skriftliga kunskapstest

HKK:
Tallriksmodellen, näringsämnen, planera måltider efter individuella behov. Livsmedelskunskap, matlagningsmetoder.

Fördjupning:
Teoretiskt: Du gör ett arbete där Tallriksmodellen ligger som utgångspunkt. I arbetet ska du berätta om olika näringsämnen, hur du bäst planerar dina måltider efter ditt eget energibehov.

Praktiskt: Hur du visar dina förmågor i det praktiska arbetet i köket. Samarbete, redskap, matlagningsmetoder. 

Bild
Ansiktets proportioner
Rita ett porträtt (blyerts)
Valfritt konstverk - människokroppen
Marmorering

Engelska
Ord om kroppen och dess funktioner
Kunna diskutera och beskriva i tal och skrift

Svenska 
Skriv en krönika om kroppsideal. Beskriv vilka kroppsideal vi har i samhället och varför. Berätta också med användande av alla dina sinnen (syn, smak, hörsel, känsel, lukt och känslor) hur du och människor runt omkring dig påverkas av de kroppsideal som vi påverkas av. 

Teknik
Skapa en bok med spiralrygg

Samhällskunskap
Ungdomars identiteter - skapa en sida med dina egna identiteter

Uppgifter

 • Prov cellen eller immunförsvaret

 • Mina identiteter

 • Inlämningsuppgift

 • Ungdomars identiteter - arbetsfrågor

 • Ungdomars identiteter - arbetsfrågor

 • Mina identiteter

 • Ungdomars identiteter - arbetsfrågor

 • Mina identiteter

 • Ungdomars identiteter - arbetsfrågor

 • Mina identiteter

 • Krönika om kroppsideal

 • Krönika om kroppsideal

 • Fördjupning kropp och hälsa

 • Fördjupning kropp och hälsa

 • Fördjupning kropp och hälsa

 • Fördjupning kropp och hälsa

 • Utskrifter till Boken om kroppen

 • Skriva ut till Boken om kroppen

 • Skriva ut till Boken om kroppen

 • Skriva ut till Boken om kroppen!

 • Prov matspjälkning eller blodomlopp och andning

 • Prov skelett, musklerna eller huden

 • Prov nervsystemet, hjärnan eller hormoner

 • Prov syn, hörsel och balans eller lukt, smak och känsel

 • Prov sexualkunskap

 • Engelsk text till boken om kroppen

Matriser

Sv M1 Sh Bi En Hkk Bl SvA
Boken om kroppen

F
E
C
A
Bild - Ansikte
Hur väl du har visat dina kunskaper gällande ansiktets proportioner och hur väl du tekniskt kunnat teckna ett blyertsansikte.
 • Bl  E 9
 • Bl  E 9
Du har inte tillräckligt med kunskaper.
Du arbetar och visar dina bildkunskaper på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har viss koll på ansiktets proportioner och visar grundläggande teknik när du jobbar med blyerts och skuggning.
Du arbetar och visar dina bildkunskaper på ett relativt väl fungerande sätt. Du har god koll på ansiktets proportioner och visar god teknik när du jobbar med blyerts och skuggning.
Du arbetar och visar dina bildkunskaper på ett väl fungerande sätt. Du har mycket god koll på ansiktets proportioner och visar mycket god teknik när du jobbar med blyerts och skuggning.
Sh - Ungdomars identiteter
Hur väl du känner till vad begreppet identitet handlar om och vilka faktorer som påverkar din identitet.
 • Sh
 • Sh  7-9
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
Du har inte tillräckligt med kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Bi: Matsmältning / andning och blodomlopp
Hur väl du kan ett av dessa områden
 • Bi  7-9
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
Du har inte visat tillräckligt
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Bi: Cellen / immunförsvaret
Hur väl du kan ett av dessa områden
Du har inte visat tillräckligt
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Bi: Skelettet / musklerna / huden
Hur väl du kan ett av dessa områden
Du har inte visat tillräckligt
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Bi: Nervsystemet / hjärnan / hormoner
Hur väl du kan ett av dessa områden
 • Bi  7-9
Du har inte visat tillräckligt
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Bi: Syn / hörsel / lukt, smak, känsel
Hur väl du kan ett av dessa områden
Du har inte visat tillräckligt
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Bi: Sexualkunskap
Hur väl du kan visa dina kunskaper kring fortplantning, sexuella sjukdomar mm
 • Bi  7-9
Du har inte visat tillräckligt
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Bi: Fördjupning
Hur väl du har arbetat med ditt specialarbete kring hälsa.
 • Bi  7-9
 • Bi  7-9
 • Bi  7-9
Du har inte visat tillräckligt
Du har skrivit ett arbete där du har sammanställt texten från boken.
Du har skrivit ett resonerande arbete där du har använt flera källor.
Du har dessutom jämfört fakta och dragit egna relevanta slutsatser utifrån dessa.
Sv/SvA
Hur väl du kan skriva en berättelse utifrån alla dina sinnen.
Du har ännu ej uppnått målen
HKK teori
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper att föra enkla resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till sitt eget energibehov. Eleven har svårt att ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultate
Eleven kan föra grundläggande resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till sitt eget energibehov. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven har goda kunskaper att föra resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till sitt eget individuella behov Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven har mycket goda kunskaper att föra resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till sitt eget individuella behov. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
HKK praktisk arbete
Eleven har svårt att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och behöver mycket lärarstöd för att utföra uppgiften I arbetet har eleven svårt att använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med lärarstöd för att kunna lösa uppgiften. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med lite lärarstöd för att kunna lösa uppgiften. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det helt självständigt utan lärarstöd för att lösa uppgiften. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.

Sv M1 Sh Bi En Hkk Bl SvA
Krönika

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en krönika.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en krönika.
Innehåll
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgarresonemanget. Krönikan innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak samman-hängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av krönikan.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar . Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av krönikan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: