Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk1

Skapad 2016-06-17 09:16 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Matte Eldorado
Grundskola 1 Matematik

Matrisen utgår från boken Matte Eldorado 1A och 1B. Under matematiklektionerna kommer du även att möta matematiken praktisk med språket som bas. Det sker vid gemensamma genomgångar, vid uppgifter du löser praktiskt/teoretiskt tillsammans med andra, vid olika mattespel, problemlösningar enskilt och tillsammans med andra.

Innehåll

Syfte enligt läroplanen:

Centralt innehåll:

 • Samband och förändringar, olika propotionella samband. Dubbelt och hälften.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Så här arbetar vi:

Vi arbetar med matematikboken Matte Eldorado för år 1.

Efter muntliga genomgångar i helklass eller grupp, ofta med konkret material, arbetar vi enskilt, i par eller mindre grupper där eleverna hjälper varandra.

Matriser

Ma
Matematik

Ny nivå
Taluppfattning och tals användning
Jag kan spåra och skriva siffrorna 0-9
Jag förstår talet 0 vid + och -
Jag kan 5-kamraterna
Jag kan 10-kamraterna
Jag kan ordningstal 1:a-10:e
Jag kan udda och jämna tal
Taluppfattning och tals användning
Siffra/tal-talet 10 har två siffror
Förståelse för positionssystemet -tvåsiffriga tal
Jag förstår värdet av 1-, 5- och 10-kronor och kan göra enkla beräkningar
Jag kan skriva siffror och räkna antal, 10 -100.
Jag kan skriva och räkna antal, 11-19
Addition och subtraktion
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100 utan tiotalsövergång.
Jag kan räkna addition och subtraktion med hela tiotal.
Jag förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Algebra
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse
Jag förstår vad tecknen: + och - betyder och kan använda dem både konkret och abstrakt
Jag förstår vad tecknen: = och # betyder och kan använda dem både konkret som abstrakt.
Jag kan lösa enkla ekvationer med +, t.ex. 4+_=6
.Jag kan använda miniräknare och se samband och förändringar ex +2, +2 +2..
Jag kan upprepa mönster som 2-, 5- och 10-hopp
Algebra
Mönster och matematiska likheter
Jag kan uppfatta mönsterdelar och fortsätta upprepade mönster
Jag kan skapa egna mönster som upprepas
Jag kan uppfatta enkelt geometriskt mönster samt fortsätta mönstret
Jag kan räkna öppna utsagor (hemlisar) addition och subtraktion med ental. 7+ _ = 9 7 - _ = 6
Jag kan räkna öppna utsagor (hemlisar)addition och subtraktion med hela tiotal. 70 + _ = 90 70 - _ = 60
Geometri
Jag kan rita och namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Jag kan koppla ihop namn och bild för klot, kub, rätblock
Jag kan jämföra figurer och kroppar och beskriva likheter/skillnader
Jag kan namnge månghörningar utifrån antalet hörn
Geometri:Tid
Jag kan avläsa klockans hela timmar
Jag kan avläsa klockans halva timmar
Jag kan avläsa klockan kvart i
Jag kan avläsa klockan kvart över
Samband och förändringar
Jag förstår innebörden av begreppet dubbelt
Jag förstår innebörden av begreppet hälften
Jag förstår och kan använda begreppet hälften och dubbelt.
Sannolikhet och statistik
Jag kan spela enkla slumpmässiga spel med bl.a. tärning
Jag kan läsa av och fylla i ett enklare stapeldiagram.
Problemlösning
Jag har viss förståelse för enkla matematiska problem och kan delvis lösa dem konkret.
Jag kan förstå enkla matematiska problem och kan lösa dem konkret.
Jag har viss förståelse för hur jag löser problem och kan delvis beskriva lösningen med matematiskt språk.
Jag kan lösa problem och kan beskriva lösningen med matematiskt språk.
Räknesagor
Jag kan rita och skriva på mattespråket räknesagor i addition - 5
Jag kan rita och skriva på mattespråket räknesagor i subtraktion - 5
Jag kan rita och skriva på mattespråket räknesagor i addition - 10
Jag kan rita och skriva på mattespråket räknesagor i subtraktion - 10
Jag kan rita och skriva på mattespråket räknesagor i addition - 100
Jag kan rita och skriva på mattespråket räknesagor i subtraktion - 100

Ny rubrik

Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: