Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läsning

Skapad 2016-06-17 13:13 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Läsningsarbete i åk 6
Grundskola 6 Svenska
...

Innehåll

Undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att läsa.

I undervisnigen skall eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Det här ska vi arbeta med:

 • Bums grundbok år 6. Lust att läsa och i massmedias värld
 • Tyst läsning
 • Redovisning av bokrecension
 • Högläsning i bokcirkel och boksamtal
 • Högläsning av egna berättelser
 • Läsning av olika skönlitterära verk
 • Läsförståelseövningar

 

Mål

Eleven skall:

 • kunna läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • kunna göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget. Genom detta visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse i läsningen.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske genom:

 • Kontinuerlig bedömning av Bumsboken med fokus på läsförståelse
 • Läsförståelsetest
 • Högläsning för lärare och/eller inspelning på dator när eleven läser högt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: