Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skrivning

Skapad 2016-06-17 13:17 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Skrivningsarbete i åk 6
Grundskola 6 Svenska
...

Innehåll

Undervisningaen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för att skildra syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att skriva.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Det här kommer vi att arbeta med

 • Bums grundbok år 6, skrivarskola, olika typer av text, i massmediernas värld.
 • Skriva olika typer av texter, t ex berättelser, faktatexter, dikter, listor, brev, bokrecensioner ect
 • Skriva källförteckningar
 • Skriva texter både för hand och på dator
 • Använda ordlistor
 • Arbeta med att ge och ta emot kamratbedömning och träna på att bearbeta texter utefter bedömningen
 • Arbeta med källkritik i samband med att du sammanställer information från olika källor.

Mål

Eleven skall:

 • kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och en viss användning av ämnesspecifika ord och bregrepp

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom:

 • kontinuerlig inlämning av olika texter eleven skrivit
 • kontinuerlig inlämning av Bumsboken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: