Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungsbacka kommun, förskolor. Projektboken

Skapad 2016-06-20 10:31 i Provförskola 2015 och framåt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Underlag för reflektion veckovis
Förskola

Reflektionsunderlag - uppföljning, utvärdering och utveckling. Förskolans kvalité skall kontinuerligt och systematiskt följas upp, utvärderas och utvecklas.

Lpfö 98/10 s 14

Innehåll

Prioriterade mål - skriv även varför ni valt just dem

Vi kommer att arbeta med Programmering 

 

Blåmarkerat dokumenteras via kopplade blogginlägg

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Hur går vi vidare?

Konsekvenser för oss pedagoger av det vi ser och reflekterar kring?

 

På vilket sätt får barnen påverka hur vi skall gå vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: