Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, Almåsskolan, pedagogisk planering år 4-6, vt 2016

Skapad 2016-06-20 11:15 i Almåsskolan Mölndals Stad
Idrott och hälsa Almåsskolan
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

En sammanfattning av elevernas kunskaper som de visat upp under idrott- och hälsa lektionerna under vt-2016

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa År 4-9, Almåsskolan

Bollspel
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del för de olika spelen.
Eleven har en god grundteknik och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Eleven visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Redskapsgymnastik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
.Eleven deltar aktivt och behärskar till viss del sammansatta motoriska grundformer (rotera, stödja, balansera, hänga och hoppa).
Eleven visar en god teknik i olika moment och en god kroppskontroll.
Eleven genomför olika moment med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver.
Friidrott
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer (kasta, hoppa och springa).
Eleven visar en relativt god teknik i olika moment och en god kroppskontroll.
Eleven genomför olika moment med god teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver.
Styrka
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar efter egen förmåga i styrkemomentet under hela lektionen.
Eleven deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken relativt väl.
Eleven deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken väl.
Kondition (Uthållighet)
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Eleven deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Eleven deltar aktivt i ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Simning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Lekar
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika lekarna samt förstår lekens uppbyggnad och idé.
Eleven har en god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.
Eleven visar en mycket god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.
Danser, rörelse ochTräningsprogram till musik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven deltar i danser rörelse och träningsprogram till musik och anpassar till viss del sina rörelser efter takt, rytm och sammanhang
Eleven visar god känsla för takt och rytm i träningsprogram och dans till musik.
Eleven visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i träningsprogram och dans till musik.
Ledarskap
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter, exempel planera egen träning eller lektion.
Eleven har satt upp tydliga mål för och lämnat in en skriftlig tränings- eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektion anpassad efter planeringen. För enklare anteckningar om träningen i tex. en tränings- dagbok.
Eleven har satt upp tydliga och detaljerade mål för och lämnat in en skriftlig tränings- eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektionen väl anpassad efter planeringen och för en detaljerad träningsdagbok.

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande
Säkerhet och hänsynstagande
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven visar till viss del hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett visst ansvar för skolans material och hjälper till viss del att plocka fram och undan material.
Eleven visar hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Eleven visar god hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett stort ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Samarbete
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater relativt väl vid de olika aktiviterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: