Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdgraffitti

Skapad 2016-06-20 11:18 i Ugglums skola Partille
Vi skapar textila budskap med inspiration från modern graffitti.
Grundskola 8 Bild Slöjd

Vi ska smycka skolan med graffittikonst i slöjdens material. Du bestämmer budskap, teknik och material. 

Innehåll

Vad ska vara med?

- Idéprocess. Du gör en skiss och planerar ditt arbete.

- Genomförande. Du skapar och monterar ditt föremål.

- Lärlogg i unikum. I lärloggen dokumenterar du dvs. att du skriver och förtydligar gärna med bilder och...

... motiverar dina val av teknink och material.

...värderar olika lösningar och beskriver dina överväganden. 

...beskriver, förklarar och resonerar kring din arbetsprocess och ditt resultat.  

...resonerar kring ditt föremål och gör kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.

Uppgifter

  • Slöjdgraffiti

Matriser

Sl Bl
Formge & Framställa

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
F
E
C
A
Slöjdföremål
Du designar och framställer egna föremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Handhavande
Du använder lämpliga redskap, verktyg och maskiner
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Idéer
Du utvecklar och presenterar idéer.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Form och funktion
Du prövar olika material och tekniker och hur de kan kombineras till föremålets form och funktion.
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du pröva och ompröva systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Sl Bl
Välja & Motivera

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
F
E
C
A
Motivera
Du motiverar dina val av material, teknik, verktyg, form, färg och konstruktionssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val
Arbetsprocessen
Du gör överväganden under arbetet och värderar olika alternativ för att komma vidare i arbetet.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt

Sl Bl
Analysera & Värdera

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
F
E
C
A
Omdöme och slöjd-specifika begrepp
Du använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt resonera kring din arbetsprocess och ditt resultat.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd-specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Sl Bl
Tolka slöjdföremål

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
F
E
C
A
Tolka slöjdföremål
Du för resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: