Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2016-06-21 10:04 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
Vi ska arbeta med mänskliga rättigheter och skyldigheter, demokrati och allas lika värde med hjälp av Barnkonventionen.
Förskola

Under året på Fladdermusen kommer vi att arbeta med Barnkonventionen. Vi lär oss om de rättigheter som alla barn har i hela världen.

Innehåll

Mål

- Göra barnen medvetna om Barnkonventionen och vad den innebär. Att vi alla har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

- Vi vill stärka barnens självkänsla och självförtroende.

- Vi vill ge barnen en förståelse för sig själv, gruppen och sin omvärld.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Utvärdering

Vi pedagoger kommer att utvärdera/reflektera både själva och tillsammans med barnen under arbetets gång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: