Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet Detektiv år 3

Skapad 2016-06-21 19:09 i Furulunds skola Partille
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk

I Språkskrinet Detektiv kommer du att få ett större ordförråd och förstå fler och fler ord, du kommer att få lära dig att använda språkets verktyg och du kommer att få utveckla din förmåga att skriva berättelser.

Innehåll

ARBETSSÄTT

Vi kommer att:

 • arbeta i Språkskrinet Detektiv, individuellt och tillsammans med andra
 • skriva olika slags texter
 • arbeta med läsförståelse
 • prata och lyssna tillsammans kring olika ämnen

ARBETSOMRÅDE

Under året kommer du att få arbeta med:

Ordkunskap
-ordklasser
-analogier
-talesätt
-synonymer
-homofoner

Språklära
-alfabetisk ordning
-vokaler och konsonanter
-antonymer
-förkortningar
-sj-ljudet
-skiljetecken
-tj-ljudet
-frågeord

Skrivning
-berättelser med inledning, handling och avslutning
-faktatexter
-instruktioner
-illustrationer
-planering och utvärdering
-handstil och dator

Läsning
-högläsning
-tyst läsning
-läsförståelse 

Tala och Lyssna
-högläsning
-berätta för varandra
-gemensamma samtal
-genomgångar

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta, förklara och argumentera så att åhöraren förstår
 • berätta, förklara och argumentera så att läsaren förstår
 • läsa och förstå det du läser
 • använda dig av och följa de språkliga regler och verktyg vi arbetat med

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • berätta, förklara och argumentera skriftligt och muntligt
 • läsa och förstå olika slags texter
 • följa språkets regler och verktyg

KUNSKAPSKRAV FÖR GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 3

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 3

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Kunna skriva enkla texter med läslig handstil.
 • Sv   3
Du kan skriva en enkel text men behöver träna mer på att forma de små bokstäverna.
Du kan skriva en enkel text med läslig handstil.
Du kan skriva längre texter med röd tråd och tydlig handstil.
Du kan skriva fylliga texter med t.ex. person- och platsbeskrivningar. Din handstil är tydlig och lättläst.
Kunna använda punkt och stor bokstav i dina texter.
 • Sv   3
Du skriver texter men glömmer ibland stor bokstav och/eller punkt.
Du skriver texter med punkt och stor bokstav i meningarna.
Du skriver texter med punkt och stor bokstav samt frågetecken och utropstecken.
Du skriver texter med punkt och stor bokstav samt frågetecken och utropstecken. Du kan även använda talsteck i dina dialoger.
Kunna kombinera text med bild.
 • Sv   3
Dina bilder hör inte ihop med texten.
Dina bilder hör ihop med texterna du skriver.
Din text och bild hör ihop och bilden innehåller detaljer från texten.
Din text och bild hör ihop och bilden innehåller detaljer från texten som förstärker budskapet.
Kunna ge muntliga omdömen på andras texter.
 • Sv   3
Du har inte provat på att ge omdömen på andras texter.
Du har lyssnat på kompisarnas texter och kan ge omdömen utifrån givna frågor.
Du har lyssnat på kompisarnas texter och kan ge omdömen.
Du har lyssnat på kompisarnas texter och kan ge omdömen som förbättrar deras texter.
Kunna visa att du har förstått en text genom att svara på frågor.
 • Sv   3
Du behöver träna mer på att förstå vad texten du läser handlar om.
Du visar att du har förstått vad texten handlar om genom att svara på frågor.
Du visar att du har förstått vad texten handlar om genom att du kan berätta om handlingen med hjälp av stödfrågor.
Du visar att du har förstått vad texten handlar om genom att du kan berätta om handlingen och läsa mellan raderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: