Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatförändringar vecka 34-41

Skapad 2016-06-22 08:38 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi Kemi Geografi

Varför ska jag lära mig detta?

Kan vi rädda världen? 

Vi får ofta höra på nyheterna om hur miljön i världen är hotad och om hur människor flyr undan olika klimatförändringar. Men vad är klimat? Vad betyder det att klimatet förändras? Är det bara dåligt att klimatet förändras? Är det vårt fel att klimatet förändras och vad kan vi göra åt det i så fall?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du ska lära dig

- Vad väder och klimat är och hur det fungerar

- Vad växthuseffekten är och konsekvenser av en förhöjd växthuseffekt

- Lösningar i vardagen och samhället för en hållbar utveckling

- Att diskutera, ställa frågor och argumentera. 

Hur ska jag lära mig?

Genomgångar med Sofia 

- Väder; temperatur, värme, högtryck/lågtryck och vattnets kretslopp

- Växthuseffekten; kolets kretslopp, fotosyntes och cellandning, växthusgaser

- Ekosystem; näringskedja, näringsväv, människans påverkan

- Fossila och förnyelsebara energikällor och hållbara lösningar 

 

Genomgångar med Cecilia (Geografi)

- Väder, årstiden, världens klimat och vegetationszoner

- Vattnet och vindens påverkan på väder. Orkan och översvämning

- Klimatförändringar och hållbar utveckling

 

Flipped classroom 

- Filmer från studi.se

 

Texter

- Häften som du får av oss lärare

- Böcker; fysik, biologi, kemi och geografiboken

- Sidor på internet som du hittar själv

 

Studiebesök på Universeum

- Torsdag vecka 36

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

  • Dagsuppgift på Universeum torsdag v. 36
  • Slutuppgift Klimatmöte onsdag v. 41

Förmåga

Omvärldsorientering: Klimat i olika delar av världen. Hur påverkas olika delar av världen av klimatförändringarna och vad beror skillnader mellan länder på?

Handlingskraft: Hur påverkar vi klimatet? Hur kan vi minska vår klimatpåverkan?

Projekt och organiseringskompetens: Att planera, genomföra och presentera ett grupparbete. 

Kopplingar till läroplanen

Syftestext och centralt innehåll. 

Matriser

Fy Bi Ke Ge
Klimatförändringar

Biolog, Fysik, Kemi

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Samtala och diskutera
Kemi, Biologi, Fysik
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet, energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet, energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet, energi, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Kemi, Biologi, Fysik
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemiska processer och samband i naturen
Kemi
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Biologi
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen/miljö & hållbar utveckling
Kemi, Biologi, Fysik
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik samt människans användning av energi och naturresurser påverkar naturen och miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en /ekologiskt/ hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik samt människans användning av energi och naturresurser påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en /ekologiskt/ hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik samt människans användning av energi och naturresurser påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en /ekologiskt/ hållbar utveckling.
Samspel människa, samhälle & natur
Geografi
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Geografi
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser ekt
Geografi
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: