Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2016-06-22 12:26 i Simrislundsskolan Simrishamn
Eleverna ska utveckla ett intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Grundskola 3 Matematik

Matematik är kul! Eleverna ska utveckla ett intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Förmågor som tränas

Förmågan att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer

Förmågan att föra matematiska resonemang.

Förmågan att lösa problem med hjälp av olika strategier och metoder.

Förmågan att göra beräkningar.

Förmågan att kunna dra slutsatser.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Såhär arbetar vi

Eleverna kommer att:
* arbeta med olika typer av matematiska problem.
* öva sig på att kunna resonera över olika strategier och att se   rimligheten,förklara hur de har tänkt, både    
   enskilt och i grupp.
* skriva egna vardagsnära räknehändelser.
* arbeta med enkla mönster, former och diagram.
* arbeta med mätning av längd, massa, volym och tid.
* arbeta laborativt och använda konkret material.
* arbeta med olika mattespel.
* arbeta med matteprogram på datorn och ipaden..

Detta ska du kunna

*Kunna resonera kring och lösa enkla matematiska problem, skapa egna problem.
*Dela upp tal, ange antal och ordningstal.
*Förstå sambandet mellan addition och subtraktion. 
*Förstå likhetstecknets betydelse.
*Först och konstruera egna mönster.
*Kunna namnge och beskriva våra vanligaste geometriska figurer.
*Kunna mäta och uppskatta längd och tid. 
*Kunna avläsa och förstå enkla tabeller och diagram.
*Förstå och kunna använda sig av begreppen dubbelt/ hälften. 

Centralt ämnesinnehåll

* Problemlösning

*Naturliga tal, hur talen kan delas upp, antal och ordningstal.

*Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.

*Del av helhet, enkla bråk.

*Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

*Rimlighetsbedömning.

*Likhetstecknets betydelse

*Mönster, talföljder, geometriska mönster

*Geometriska objekt

*Lägesord

*Symmetri

*Matematiska storheter: längd, massa, volym, tid

*Enkla tabeller och diagram

*Dubbelt och hälften

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: