Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skador och skaderisker

Skapad 2016-06-22 23:28 i Vallonskolan Östhammar
Förebygga skador genom att förutse och beskriva risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Skador och skaderisker.

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

 • Förebygga skador

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i Idrott och Hälsa - Förebygga skador

Förebygga skador

Centralt innehåll: År 7: Idrottsskador År 8: ABC & stabilt sidoläge År 9: HLR & styrkeprojektet
 • Idh  7-9   Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9   Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
E
Kan på ett godtagbart sätt förebygga skador genom att förutse och beskriva risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Kan på ett godtagbart sätt beskriva riktiga arbetsställningar vid belastning. Har godtagbara teoretiska kunskaper om idrottsskador. Visar godtagbara praktiska färdigheter i stabilt sidoläge och hjärt- lungräddning.
C
Kan på ett bra sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning. Kan förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Har goda teoretiska kunskaper om idrottsskador. Visar goda praktiska färdigheter i stabilt sidoläge och hjärt- lungräddning.
A
Kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning. Kan förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Har mycket goda teoretiska kunskaper om idrottsskador. Visar mycket goda praktiska färdigheter i stabilt sidoläge och hjärt- lungräddning.

Idh
Bedömningsmatris i Idrott och Hälsa - Förebygga skador

Förebygga skador

Centralt innehåll: År 7: Idrottsskador År 8: ABC & stabilt sidoläge År 9: HLR & styrkeprojektet
 • Idh  7-9   Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9   Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
E
Kan på ett godtagbart sätt förebygga skador genom att förutse och beskriva risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Kan på ett godtagbart sätt beskriva riktiga arbetsställningar vid belastning. Har godtagbara teoretiska kunskaper om idrottsskador. Visar godtagbara praktiska färdigheter i stabilt sidoläge och hjärt- lungräddning.
C
Kan på ett bra sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning. Kan förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Har goda teoretiska kunskaper om idrottsskador. Visar goda praktiska färdigheter i stabilt sidoläge och hjärt- lungräddning.
A
Kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning. Kan förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Har mycket goda teoretiska kunskaper om idrottsskador. Visar mycket goda praktiska färdigheter i stabilt sidoläge och hjärt- lungräddning.

Idh
Bedömningsmatris i Idrott och Hälsa - Förebygga skador

Förebygga skador

Centralt innehåll: År 7: Idrottsskador År 8: ABC & stabilt sidoläge År 9: HLR & styrkeprojektet
 • Idh  7-9   Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9   Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
E
Kan på ett godtagbart sätt förebygga skador genom att förutse och beskriva risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Kan på ett godtagbart sätt beskriva riktiga arbetsställningar vid belastning. Har godtagbara teoretiska kunskaper om idrottsskador. Visar godtagbara praktiska färdigheter i stabilt sidoläge och hjärt- lungräddning.
C
Kan på ett bra sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning. Kan förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Har goda teoretiska kunskaper om idrottsskador. Visar goda praktiska färdigheter i stabilt sidoläge och hjärt- lungräddning.
A
Kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning. Kan förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med fysisk aktivitet. Har mycket goda teoretiska kunskaper om idrottsskador. Visar mycket goda praktiska färdigheter i stabilt sidoläge och hjärt- lungräddning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: