Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Språklära, år 4 2015/2016

Skapad 2016-06-23 11:05 i Jutarumsskolan Halmstad
I det här arbetsområdet kommer du att få utveckla din förmåga att skriva. Du kommer att ges möjlighet att utveckla din förmåga att stava och din förmåga att skriva tydligare för hand.
Grundskola 4 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Förmågor att träna:

Centralt innehåll

Mål

Mål med arbetsområdet:

 • du ska bli medveten om hur du kan göra för att öka tydligheten när du skriver för hand så att andra lättare kan läsa vad du skrivit
 • utveckla din egen handstil så tydligheten ökar ( t ex går att skilja på stora och små bokstäver, går att se vilken bokstav du skrivit ( t ex c eller e, a eller u))
 • bli medveten om olika stavningsregler (t ex  lång eller kort vokal (dubbelteckning eller inte), ä-ljudet, j-ljudet) och hur man skriver sammansatta ord
 • bli säkrare att stava rätt

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • inventera elevernas förkunskaper när det gäller att stava rätt och skriva tydligt för hand och utifrån vad detta visar arbetar vi vidare.
 • gå igenom hur de olika bokstäverna formas och hur man skriver dem för att lätt kunna skilja mellan de olika bokstäverna, på stora och små bokstäver, samt om det är ett sammansatta ord eller inte.
 • träna individuellt på att formar bokstäver och skriva texter. V i kommer bl a använda oss att papper med hjälplinjer för att få in de olika bokstävernas höjd.
 • tillsammans lyfta och ge exempel på vad som kan bli tydligare när man skriver för hand och hur man utvecklar detta.
 • gå igenom tips på hur man kan lyssna på de olika ljuden i ett ord för att enklare kunna stava dem rätt. Då kommer vi även samtal kring vokaler och konsonanter,
 • gå igenom hur man skriver sammansatta ord och stavningsreglerna för dubbelteckning (eller inte), j-ljudet och ä-ljudet.
 • använda oss av olika lathundar med de olika stavningsreglerna.
 • arbeta med olika övningar för att befästa stavningen av de olika ljuden, t ex med hjälp av arbetsblad/häften och träningsprogram på ipads/dator som t ex webbmagistern och elevspel.
 • träna både i skolan och hemma.
 • träna på att skriva olika typer av texter där texten ska bearbetas för att bl a kontrollera stavningen.
 • stämma av med diktamen på de olika ljuden.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

 • skriva läsligt för hand
 • stav ord med lång eller kort vokal (dubbelteckning eller inte), ä-ljudet, j-ljudet och sammansatta ord korrekt
 • skriva olika typer av texter där ovanstående är rättstavade

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: