Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht 2016

Skapad 2016-06-23 12:41 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
idrott och hälsa
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Idrott och hälsa
...

Innehåll

I undervisningen kommer vi att:

 • På simningen kommer vi att träna på att simma 200 meter bröstsim samt träna på ryggsim. Vi kommer även att träna på att doppa huvudet, hoppa från kanten och simma på djupt vatten.
 • Vi kommer att utföra livräddning i simhallen på en enklare nivå, prova på isvaksträning och lära oss hur man kan rädda människor i olika situationer på land och vatten.
 • Vi kommer att arbeta med lättare orientering samt friluftsliv.
 • Vi kommer att röra oss till musik, prova bollsporter, lekar m.m.
 • Vi kommer att prata om samband mellan hälsa, mat och rörelse och ni kommer själva att få hålla i ett gymnastikpass. Vi kommer även att prata om att kunna förebygga skador genom t.ex. uppvärmning.
 • Vi kommer även att prata om ämnesspecifika ord.

 

Kopplingar till läroplan

 • IDH
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • IDH
  Syfte reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • IDH
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
 • IDH
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
 • IDH
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • IDH  7-9
  Rörelse Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
 • IDH  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser, samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • IDH  7-9
  Rörelse Olika simsätt i mag- och ryggläge.
 • IDH  7-9
  Hälsa och livsstil Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
 • IDH  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i kända miljöer, såväl med som utan digitala verktyg. Enkla kartors uppbyggnad.
 • IDH  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • IDH  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
 • IDH  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
 • IDH  E 9
  Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
 • IDH  E 9
  Eleven kan också simma 200 meter.
 • IDH  E 9
  Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • IDH  E 9
  Eleven kan medverka i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidrar till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
 • IDH  E 9
  Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
 • IDH  E 9
  Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • IDH  E 9
  Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
 • IDH  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • kunna simma 200 meter.
 • kunna delta på lektionerna på olika varierande idrottslektioner.
 • vara med och resonera kring hälsa, kost, rörelse och livsstil.
 • dina resonemang kring vad man kan göra för att förebygga skador.
 • dina resonemang kring badvett och livräddning i olika situationer.
 • vara med och planera och genomföra en aktivitet.
 • använda kartkunskap för att kunna orientera dig på enklare vis.
 • ämnesspecifika ord som t.ex. uppvärmning.
 • känna till något om allemansrätten och hur man förhåller sig i naturen.

Matriser

Sv IDH
Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa

Rörelse

betyg E
betyg C
betyg A
genomfört ämnesområde
Eleven kan **medverka** i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att **bidra** till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt vara vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att **delvis** variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt vara vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att variera och anpassa sina rörelse **väl** till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan simma 200 meter.
Eleven kan simma 200 meter.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa och livsstil

betyg E
betyg C
betyg A
genomfört ämnesområde
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven **bidra** till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra **enkla** resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Friluftsliv och utevistelser

betyg E
betyg C
betyg A
genomfört ämnesområde
Eleven kan **medverka** i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och **bidrar** till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar **delvis** aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och anpassar **väl** aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Dessutom **bidrar** eleven till att orientera sig i kända miljlöer och **medverkar** då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Dessutom **bidrar** eleven till att orientera sig i kända miljlöer och **medverkar** då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Dessutom **bidrar** eleven till att orientera sig i kända miljlöer och **medverkar** då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Eleven **medverkar** också i att beskriva hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett **delvis fungerande** sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett **väl fungerande** sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.

Ämnesspecifika begrepp

betyg E
betyg C
betyg A
genomfört ämnesområde
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om idrott och hälsa och och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om idrott och hälsa och och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i **välutvecklade ** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: