Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 2016

Skapad 2016-06-23 13:48 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Svenska- samtala, åsikter, argument, anpassning av språk, muntliga presentationer, läsförståelse, skriva texter (för hand och på dator), strukturera texter, jämföra och beskriva texter.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Svenska
...

Innehåll

I undervisningen kommer vi att:

 •  Vi samtalar kring texter. Vem är huvudperson?, vad hände i texten?, varför tror ni att det blev så?, kan man lära sig något ur texten? m.m. Detta utförs både enskilt och i grupp.
 • I gruppen lär vi oss att våga framför våra åsikter och frågor samt att lyssna på varandra.
 • Vi kommer även prata om hur man kan anpassa sitt språk till olika sorters sammanhang. Detta genom rollspel, samtal och enskilt arbete.
 • Vi tränar på att hålla muntliga redovisningar i liten grupp.
 • Vi jämför olika texter med varandra. Vad finns det för likheter respektive olikheter?
 • Vi skriver egna texter både för hand och på datorn.
 • Vi strukturerar texter.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte tala och samtala i olika sammanhang,
 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Digitala verktyg för kommunikation.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
 • Sv  E 9
  I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
 • Sv  E 9
  Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  E 9
  Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sv  E 9
  Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
 • Sv  E 9
  Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.

Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • Hur du framför dina åsikter och din förmåga att lyssna på andra.
 • Hur du kan berätta vad texterna vi läser handlar om.
 • Hur du bidrar till att berätta hur du kan använda ditt språk i olika situationer.
 • Hur du samtalar kring texter. Vem är huvudperson?, vad hände i texten?, varför tror ni att det blev så?, kan man lära sig något ur texten? m.m. Detta utförs både enskilt och i grupp.
 • Hur du kan anpassa sitt språk till olika sorters sammanhang.
 • Hur du håller muntliga redovisningar i liten grupp.
 • Hur du jämför olika texter med varandra. Vad finns det för likheter respektive olikheter?
 • Hur du skriver egna texter både för hand och på datorn.
 • Hur du strukturerar texter.

Matriser

Sv
Svenska år 7-9

genomgått ämnesåmråde
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Samtala
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Ny aspekt
Åsikter och argumnet
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument.
Anpassa sitt språk
Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
Eleven anpassar delvis sitt språk till olika personer och situationer.
Eleven anpassar sitt språk väl till olika personer och situationer.
Muntliga presentationer
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Förståelse för texterna
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Jämföra & beskriva
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
Skriva texter
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Strukturera texter
Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Skriva för hand & på dator
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: