Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uteperiod höst

Skapad 2016-06-27 08:35 i Västra skolan Falun
Vi arbetar med orientering,utomhuslekar och friluftsliv
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Orientering och friluftsliv har starka traditoner i Falun

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen:

 • Du ska utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen.

 • Du ska genomföra och anpassa utevistelser efter olika förhållanden och miljöer.

 • Du ska få röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

 

Centralt innehåll

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, [...] utomhus,[...]

• Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

• Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

• Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Konkretisering av mål

Efter avslutat område skall du 

 

Kunna orientera i kända och okända miljöer med hjälp av karta och kompass eller annan form av tekniskt hjälpmedel genom att

 

 • Visa att du förstår vad en karta är och hur den fungerar

 • Passa kartan

 • Tumgreppet

 • Kartans färger och tecken

 • Skala

Ha kunskap kring allemansrätten genom att

 • Veta vad allemansrätten  är och vad den innebär.

Utföra friluftslivsaktiviteter genom att veta

 • Hur man ska klä sig när man vistas utomhus under olika årstider.

 • Vilken utrustning som är lämplig att ha med sig vid olika aktiviteter

 • Hur man gör upp eld och hur man bygger vindskydd
 • Vad man bör tänka på vid vandring

Delta i lekar spel och idrotter utomhus och då anpassa sina rörelser

 

 

 

 

 

Arbetssätt

Arbetssätt:

 • Teorigenomgång av karta,karttecken och orienteringteknik

 • "Skattjakt" utomhus eller  inomhus

 • Olika orienteringsövningar enskilt och i grupp
 • Diskussioner samt tipspromenad om allemansrätten

 • Terränglekar

 • Genomgångar av utrustning t.ex. klädsel

 • Vandringar

 • Egen planering av vandnring
 • Teorigenomgångar av friluftsteknik
 • Bygga vindskydd med presenning
 • Träna på att göra upp eld
 • Olika lekar, spel och idrotter utomhus

 

Bedömning

Bedömning:

 • Din förmåga att orientera kommer att bedömas utifrån hur väl och med vilken säkerhet du klarar de olika momenten som vi har gått igenom.

 

 • Hur väl du orienterar (Träning samt orienteringsdag, kartprov)
 • Hur väl du planerar friluftlivsaktiviteter (Inlämningsuppgift där du redogör för hur en vandring skall genomföras)
 • Hur väl du genomför friluftlivsaktiviteter (Genomförande av lektionsaktiviteter t.ex. vandring, bygge av vindskydd, göra upp eld)
 • Hur väl du anpassar dina rörelser i lekar spel och idrotter (Okulär bedömning)
 • Dina kunskaper inom allemansrätten (Läxförhör)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh

Matriser

Idh
Uteperiod höst

Orientering och friluftsliv utepriod höst åk 9
1
Förenklade kunskapskrav
Klarar delar av kunskapskravet
>
>>
>>>
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med...anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Förmågan att planera en vandring Förmågan att utföra friluftlivsaktiviteter Kunskaper inom allemansrätten
viss
relativt god
god
Eleven kan med ...säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förmågan att orientera
viss
relativt god
god
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser .... aktiviteten och sammanhanget.
Förmågan att delta och anpassa sina rörelser
till viss del
relativt väl
väl
Eleven kan på ett [...] fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge [...] beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Förmågan att förebygga skador
i huvudsak enkla
relativt väl utvecklade
väl välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: