Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minsann....

Skapad 2016-06-28 10:40 i Centralskolan Västerteg
Grundskola F Svenska
äkwåepkåpwkr

Uppgifter

Matriser

Sv
Idrott och hälsa

Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Ny nivå
Klicka för att redigera
PRAKTISK FÖRMÅGA
- styrka - uthållighet - rörlighet - koordination
Kan delta i olika aktiviteter
Kan utföra rörelsemoment i vissa aktiviteter på ett tekniskt korrekt sätt.
Kan utföra rörelsemoment i flera olika aktivteter på ett tekniskt korrekt sätt.
Kan utföra rörelsemoment i flera olika aktiviteter på ett tekniskt korrekt sätt och kan utföra dessa i högt tempo och med god precision.
TEORI
Förståelse för hälsobegreppet inom aktuellt område Ex. -träningslära -ergonomi -livräddning/HLR -kost
Har förståelse för de grundläggande teoretiska hälsobegreppen (fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande).
Kan överföra de hälsoteoretiska kunskaper till praktiska situationer.
Kan föra resonemang kring något teoretiskt begrepp och motivera sina ställningstagande utifrån denna.
Kan föra resonemang kring olika teoretiska begrepp, göra ställningstagande utifrån dessa och motivera de val som borde göras
SAMARBETE
- samspel - hänsyn
Kan samspela i olika moment där detta krävs
Kan samspela i olika moment där detta krävs, samt visar förståelse för andras brister.
Hittar lösningar som möjliggör ett bättre samarbete i laget eller gruppen som eleven tillhör. Försöker möjliggöra för alla i klassen att kunna delta aktivt
Kan fungera som resurs och stöd till sina klasskamrater. Kan anpassa sitt tempo efter andra elevers förmåga.

Orientering

Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Ny nivå
Klicka för att redigera
Kartförståelse teoretisk
Eleven förstår att kartan är en förminskad del av verkligheten. Eleven kan de vanligaste karttecknen på en orienteringskarta
Eleven kan kartans färger. Eleven förstår begreppet skala.
Eleven kan många karttecken på orienteringskartan.
Eleven kan föra resonemang om vilken väg som är mest lämplig för att nå önskat mål.
Kartförståelse praktisk
Klicka för att redigera
Eleven kan passa kartan efter naturen. Eleven kan i par med någon annan lösa orienteringsuppgifter i känd terräng.
Eleven kan individuellt lösa orienteringsuppgifter i känd terräng. Eleven kan i par orientera i okänd terräng.
Eleven kan individuellt lösa orienteringsuppgifter i okänd terräng
Eleven kan individuellt, med god precision och högt tempo lösa orienteringsuppgifter i okänd terräng.
Kompass
Klicka för att redigera
Eleven kan passa kartan med hjälp av kompassen.
Eleven visar förståelse för hur man ställer in kompassen för att ta ut kompassriktning på orienteringskartan.
Eleven kan använda kompassen för att ta ut kompassriktning i naturen.
Eleven kan med god precision och i högt tempo använda kompassen för att ta ut kompassriktning i naturen.

Lagspel

Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Ny nivå
Klicka för att redigera
Praktiskt kunnande
Klicka för att redigera
Kan delta aktivt i olika övningar.
Kan utföra vissa rörelsemoment på ett tekniskt korrekt sätt.
Kan utföra flera rörelsemoment på ett tekniskt korrekt sätt och kan tillämpa detta i spel.
Kan utföra flera rörelsemoment på ett tekniskt korrekt sätt och kan tillämpa detta vid övningar och spel i ett högt tempo och med god precision.
Samarbete
Klicka för att redigera
Kan samspela i olika lagspel där detta krävs.
Kan samspela i olika lagspel där detta krävs, samt visar hänsyn och förståelse till andras brister.
Hittar lösningar som möjliggör ett bättre samarbete i laget eller gruppen som eleven tillhör. Försöker möjliggöra för alla i klassen att kunna delta aktivt.
Kan fungera som resurs och stöd till sina klasskamrater. Kan anpassa sitt tempo efter andra elevers förmåga.
Regler/spelidé
Förstår spelens grundläggande regler, samt följer dessa.
Förstår spelens regler samt även spelens idé.
Har kunskaper om de taktiska aspekterna i vissa spel och kan dra nytta av dessa.
Har kunskaper om de taktiska aspekterna i flera olika spel och kan dra nytta av dessa. Kommer med förslag på hur man kan förändra reglerna eller taktiken i ett spel för att de ska passa gruppen bättre.

Ledarskap

Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Ny nivå
Klicka för att redigera
Planering
Klicka för att redigera
• Åk 8: Planeringen beskriver de olika delarna allmän del, specifik del och avslutning • Åk 9: Planeringen beskriver de olika delarna mål, uppvärmning; huvudaktivitet och avslutning
Planeringen innehåller: tidsangivelser för aktiviteterna, hur material hanteras, vilka lokaler som finns till förfogande samt fördelning av ledarskapet
Planeringen tar hänsyn till klassens förkunskaper och förutsättningar samt säkerhetsaspekter.
Planeringen har en tydlig stegring och följer genom alla delar målen som satts upp Lektionen är upplagd så att övningarna aktiverar så många som möjligt samtidigt. Planeringen innehåller annorlunda/kreativa lösningar på övningar.
Tillämpning
Klicka för att redigera
• Åk 8: Uppvärmningen innehåller allmän del, specifik del och avslutning • Åk 9: Lektionen innehåller uppvärmning, huvudaktivitet och avslutning
Ledaren/na har förberett materialet så det finns nära till hands. Ledarna är insatta i den egna planeringen.
Lektionen/Uppvärmningen genomförs efter klassens förutsättningar/ förkunskaper och aktiviteterna utförs på ett säkert sätt. Ledaren disponerar tiden enligt planeringen och är flexibel utifrån denna. Ledaren bidrar genom sitt engagemang till att gruppen motiveras med hjälp av uppmuntran och peppning
Lektionen/Uppvärmningen genomförs med en tydlig stegring och följer genom alla delar målen som satts upp. Lektionen/Uppvärmningen genomförs på ett tidseffektivt sätt och ev. uppkomna problem löses av ledaren.
Instruktioner
Klicka för att redigera
Ledaren startar och avslutar övningarna
Ledaren samlar gruppen inför instruktioner. Ledaren förklarar så att övningarna är möjliga att genomföra antingen genom att beskriva muntligt eller genom att visa övningarna. Ledaren visar engagemang för uppgiften vid instruktioner.
Ledaren samlar gruppen på ett sätt som gör det möjligt för alla att ta del av instruktionerna. Ledaren förklarar så att övningarna är möjliga att förstå och utföra genom att beskriva muntligt och visa övningarna.
Ledaren visar genomgående tydlighet i sina instruktioner och ger återkommande feedback under aktiviteter. Ledaren kan anpassa sina instruktioner efter individens förutsättningar och förkunskaper.

Ny rubrik

Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Ny nivå
Klicka för att redigera
Ny aspekt
Klicka för att redigera
hfhjyueroyr8yhutyer
gfhydfhjdf
jgjsfjgf
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: