Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Weather, week 34-40

Skapad 2016-06-30 13:26 i Lekstorpsskolan Lerum
Du kommer att lära dig ord och begrepp som har med väder att göra. Vi kommer att lyssna på väderrapporter och nyheter. Sen är det er tur att göra en inspelning där ni på något sätt pratar om väder och klimat. Fokus på hörförståelse och muntlig framställning
Grundskola 7 – 9 Engelska

Varför ska jag lära mig detta?

 

Om det är något man pratar om när man reser så är det vädret. Dessutom kommer er förståelse utvecklas inom projektet "Väder och klimatförändringar" som vi håller på med samtidigt.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att lära dig ord och begrepp som har med vädret att göra.

Utveckla din förmåga att förstå talad engelska och dina hörförståelsestrategier

Utveckla din muntliga förmåga

Hur ska jag lära mig?

Vi kommer att arbeta med valda ord på olika sätt, t ex genom att arbeta med ordboxar.

 

Vi kommer att lyssna på väderrapporter och nyheter där du utvecklar din förmåga att förstå talad engelska och dina hörförståelsestrategier

 

Du kommer att få diskutera väder och klimat och du ska göra en inspelning där du pratar om vädret på något sätt.

Hur ska jag visa mina kunskaper?

 • Kombinerat hörförståelsetest och ordtest
 • Inspelning:

Din uppgift är att göra en inspelning på engelska där du pratar om vädret, förslag: väderrapport, nyhetssändning med väderrelaterad nyhet, sketch (där ni pratar om väder), fakta-film om ett väderfenomen/världens väder, instruktionsfilm för ett väderexperiment eller något annat som du kommer på. Detta kan göras enskilt eller i grupp (men samtliga behöver prata). Inspelningen behöver inte vara med bild.

 

CLASSROOM: 73l3cg8

Kopplingar till läroplanen

Syftestext och centralt innehåll. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Förmåga

Organisering och projektkompetens: planera din inspelning, genomföra och presentera ett resultat.

Omvärldsorientering: Vi kommer att prata om världens väder och koppla det till projektet "Väder och klimatförändringar"

Matriser

En

Behöver utveckla
Godtagbara
Delvis utvecklade
Välutvecklade
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Välja & använda strategi
Hörförståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande .
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. .
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: