Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, kapitel 2, Besök i regnskogen

Skapad 2016-07-13 09:13 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för kapitel 2, Prima Matematik 1A
Grundskola 1 Matematik

Målet är att eleven ska lära sig att räkna addition i talområdet 0 till 5.

Eleven ska lära sig talet 6,7 och 8 genom att skriva siffrorna samt räkna antal.

Eleven ska lära sig att dela upp talen 6,7 och 8 på olika sätt.

Eleven ska lära sig att räkna antal och rita dubbelt så många.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt

Vi kommer att använda olika arbetssätt när vi tränar på våra mål.

Eleven kommer att få möjlighet till pedagogledda instruktioner och genomgångar. Eleven kommer därefter träna på målet genom enskilt arbete, par-/grupparbete och laborationer och har till sin hjälp även konkret material.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Bedömning

Vi kommer att bedöma elevens måluppfyllelse genom att dennes aktivitet på lektionerna, delaktighet och resonemangsförmåga i samtal kring matematik och förståelse inom arbetsområdet.  

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Utvärdering

Arbetet kommer att utvärderas tillsammmans med eleverna efter diagnos genom samtal i gruppen och enskilt.

Matriser

Ma
Besök i regnskogen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talen 6, 7, 8.
Skriva siffror, räkna antal.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag kan skriva en siffra och kan räkna antal med denna.
Jag kan skriva två siffror och kan räkna antal med dessa.
Jag kan skriva alla tre siffror och kan räkna med dessa.
Talen 6, 7 och 8
Dela upp talen 6, 7 och 8.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag kan dela upp ett av talen.
Jag kan dela upp två av talen.
Jag kan dela upp alla tre talen.
Addition 0 till 5
Räkna addition i talområdet 0 till 5.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag kan sällan räkna addition.
Jag kan ibland räkna addition.
Jag kan alltid räkna addition.
Begrepp - dubbelt
Räkna antal och rita dubbelt så många.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Jag kan vid få tillfällen räkna antal och rita dubbelt så många.
Jag kan vid flera tillfällen räkna antal och rita dubbelt så många.
Jag kan vid alla tillfällen räkna antal och rita dubbelt så många.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: