Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte med Pokemon Go

Skapad 2016-07-31 12:45 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik
Tänk att få lära dig matte samtidigt som du fångar Pokemons. Kan man verkligen göra det? Det får du se här!

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11

Taluppfattning och tals användning

◆  Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

◆  Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 

◆  De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

 

Kunskapskrav Lgr 11

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

■  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

■  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

■  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. 

■  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

 

Syfte Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Hur ska vi lära oss

Vi ska ut på skolgården och leta Pokemons. När vi fångat 10 stycken kommer vi att arbeta med dessa inne i klassrummet. Vi kommer att göra uträkningar samt rita, skriva och visa våra lösningar.

Vi kommer att lära oss utifrån begreppen:

addition

term

summa

differens

bråktal

algoritm

 

Det här ska bedömas

se matris

 

Matriser

Ma
Taluppfattning och tals användning

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /ramsräkna
Du kan ramsräkna talraden till 20 fram- och baklänges samt börja räkna vid ett givet tal.
Du kan räkna till 100 fram- och baklänges samt kan börja vid ett givet tal.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /taluppfattning
Du har en säker taluppfattning upp till 10. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen.
Du har en säker taluppfattning upp till 20. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen.
Du har en säker taluppfattning upp till 100. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen. Du vet vilket som är ental, tiotal och hundratal.
Du har en säker taluppfattning upp till 200. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen.
Du har en säker taluppfattning upp till 1000. Du vet vad som kommer före, mellan och efter talen. Du vet vilket som är ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du har tagit del av hur men använder en miniräknare.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /antal och ordningstal
Du kan ordningstalen upp till 10 i rätt följd och vad som kommer före och efter.
Du kan ordningstalen upp till 20 i rätt följd och vad som kommer före och efter.
Du känner till och kan storleksordna tal upp till 100.
Du känner till och kan storleksordna tal upp till 1000.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /addition
Du kan additionstabellerna 0-10 utan tiotalsövergång, både muntligt och skriftligt.
Du kan additionstabellerna 11-20 utan tiotalsövergång, både muntligt och skriftligt.
Du kan additionsräkning upp till 100 utan tiotalsövergång både muntligt och skriftligt.
Du kan additionsräkning upp till 100 med tiotalsövergång.
Du kan med hjälp av skriftlig räknemetod lösa uppgifter med addition inom talområdet 0-200.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /subtraktion
Du kan subtraktionstabellerna 0-10 utan tiotalsövergång, både muntligt och skriftligt.
Du kan subtraktionstabellerna 11-20 utan tiotalsövergång, både muntligt och skriftligt.
Du kan subtraktionsräkning upp till 100 utan tiotalsövergång både muntligt och skriftligt.
Du kan subtraktionsräkning upp till 100 med tiotalsövergång.
Du kan med hjälp av skriftlig räknemetod lösa uppgifter med subtraktion inom talområdet 0-200.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /multiplikation
Du kan tydligt visa multiplikationstabellerna 1,2,3,4,5 och 10 genom att skriva, rita eller bygga med konkret material.
Du kan multiplikationstabellerna 1-5 och 10.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /division
Du kan dela upp tal med hjälp av division t.ex. tre barn ska dela på tolv russin.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /begrepp
Du förstår begreppet summa och kan använda begreppet i rätt sammanhang.
Du kan använda dig av begreppen addera, term och summa.
Du kan använda dig av begreppen subtrahera, term och differens.
Du kan räknesättens namn multiplikation och division.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING /bråktal
Du kan dela upp tal i två, tre eller fyra lika stora delar med hjälp av konkret material och namnge dessa med ett bråktal, t.ex. en tredjedel av tolv är fyra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: