Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy-broderi åk 5

Skapad 2016-08-01 17:21 i Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Slöjd

Du ska under området "Fantasy-broderi" skapa ditt eget broderimönster med fantasy-tema (helt på egen hand eller med hjälp av bilder/text från böcker, tidningar och/eller internet) och sedan brodera det med sömsättet fritt broderi.

Du kommer främst att lära dig att brodera efterstygn och stjälkstygn, men även få möjlighet att prova på andra stygn. När du broderat klart bestämmer du vad du vill montera broderiet till.

 

Innehåll

Syften med arbetsområde

Undervisningen i slöjd ska utveckla dina kunskaper i olika hantverk (i det här fallet fritt broderi) och du ska få möjlighet att arbeta med olika material och uttrycksformer. Du kommer att få utveckla dina idéer, fundera på olika lösningar och värdera resultatet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Innehåll

När vi arbetar med fritt broderi kommer du att:

- få kunskap om broderiets historia och vilka material man oftast använder

- lära dig efterstygn, stjälkstygn och även andra stygn som passar till ditt arbete

- uttrycka dig med nål och tråd

- lära dig slöjdord som har med broderi att göra

- få rita det du ska brodera och föra över det till tyget du ska brodera på

- brodera

- få lära dig mer om hur olika färger och former kan påverka oss

- få lära dig mer om var och när man har använt broderier i samhället

- få lära dig mer om materialet bomull/lin (både tyg och tråd)

- dokumentera arbetet i din "loggbok"

- värdera ditt arbete och resultat

Undervisningens innehåll: Hur?

Efter introduktionen kommer du att få planera och designa ditt eget slöjdarbete med fritt broderi. Du jobbar utifrån genomgångar av de olika momenten som jag kommer att ha (enskilt eller i grupp) och du kommer också att kunna följa instruktionen Fantasy-broderi.

Förutom de delar som direkt berör fritt broderi kommer vi att jobba med slöjdens olika arbetsprocesser (idéutveckling, överväganden, framställning och värdering).

 

Centrala begrepp

Följande centrala begrepp kommer vi att jobba med:
Efterstygn, stjälkstygn, spetsig broderinål, broderitråd, markeringspappaer, knut och fästa.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Kunskapskrav (för år 6)

De kunskapskrav vi arbetar mot är att:

 • kunna formge och framställa enkla slöjdföremål utifrån instruktioner.
 • att välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val utifrån syftet med slöjdarbetet och miljöaspekter.
 • utvecklar sina idéer.
 • göra så att arbetet går framåt.
 • värdera sin arbetsinsats.

Bedömning

Bedömningen görs kontinuerligt under hela arbetsprocessen genom exempelvis observationer, samtal och dokumentation. Förmågorna som bedöms är lika med kunskapskraven vi jobbar mot (se ovan) och på vilket sätt du gör detta.

 

 

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera kontinuerligt under arbetets gång. Det sker skriftligt eller muntligt individuellt eller i grupp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: